sluit
Shop Doneer

Gods blauwdruk

Leestijd: 1 min.
Want U hebt mijn binnenste delen gevormd; U bedekte mij in de schoot van mijn moeder. Ik prijs U, want ik ben ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt: wonderlijk zijn Uw werken; mijn ziel weet dat goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in het diepste van de aarde (Psalm 139:13-15).Kijkend naar het menselijk lichaam, word ik vervuld met ontzag. De substantie die uiteindelijk mijn lichaam werd, is door God bedacht en gevormd, lang voordat ik ter wereld kwam. God heeft de bouwstoffen gemaakt die op een dag mijn lichaam zouden vormen. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, de dagen dat het gevormd zou worden, toen er nog niets van bestond; alles was in Uw boek beschreven (vers 16).God had een blauwdruk van ons lichaam, nog voordat wij ter wereld kwamen. Vergelijk dit eens met de uitspraak van Jezus in Lukas 12:7: Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. Dit vers beschrijft de diepte van Gods zorg voor ons lichaam - Hij heeft zelfs de haren op ons hoofd geteld. Als we ons dit realiseren, moeten we erkennen dat God ook een doel heeft met dit geweldige stukje vakmanschap. Dit doel wordt geopenbaard in 1 Korinthe 6:19,20:Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
David zegt dat zijn ziel heel goed weet dat hij wonderlijk is gemaakt; kun jij dat ook zeggen? En het doel ervan is dat God erdoor verheerlijkt wordt... is dat ook jouw verlangen?

Dank U Heer dat U de voorziener bent voor mijn lichaam. Mijn ziel weet heel goed dat Uw werken wonderbaarlijk zijn. En ik aanvaard dat ook ik wonderlijk door U ben gemaakt - help mij dit steeds dieper te beseffen. Mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn voeten, mijn hart en mijn handen... ze zijn Uw eigendom en ik zal U verheerlijken in mijn lichaam. Mijn lichaam is voor de Heer en de Heer is voor mijn lichaam. Amen.