Shop Doneer

Gods creatieve meesterwerk

Leestijd: 2 min.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:10)

We hebben in deze serie overdenkingen gekeken naar twee beelden van wat God wil dat zijn volk wordt: Zijn regerende vergadering op aarde en het Lichaam van Christus. Wij spelen een belangrijke rol in de regerende raad die een geestelijk oordeel en geestelijke autoriteit uitoefent op aarde; daarnaast groeien we samen in eenheid, verbonden met onze broeders en zusters die leden zijn van hetzelfde lichaam. De ene functie is regerend, de andere relationeel.

De komende dagen kijken we naar een derde benaming die Paulus gebruikt, namelijk Gods maaksel. De Nederlandse vertaling van Efeze 2:10 geeft niet helemaal de specifieke en prachtige betekenis van dit beeld weer. Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘maaksel’ is poiema, in het Latijn poéma, waar ook ons woord poëzie van is afgeleid. De Jerusalem Bible gebruikt de uitdrukking ‘kunstwerk’. Anders gezegd, dit woord hoort eigenlijk thuis in de wereld van de kunst. Ik vertaal het daarom graag als: ‘Wij zijn Gods creatieve meesterwerk’, wat volgens mij Paulus’ bedoeling beter weergeeft. Als je erbij stilstaat hoe prachtig God alle dingen geschapen heeft, dan is het adembenemend om te bedenken dat God mensen als wij uitkoos als materiaal voor zijn creatieve meesterwerk. Die gedachte maakt je klein.

Laten we even stilstaan bij wat er nodig is voor het creëren van een kunstwerk. Neem bijvoorbeeld een beeldhouwwerk. Met zijn creatieve blik ziet de beeldhouwer in een blok marmer iets wat onthuld moet worden. Gewapend met een beitel en zijn innerlijke visioen van wat hij wil maken, begint hij vervolgens stukjes steen weg te bikken. Langzaam maar zeker wordt de vorm zichtbaar, die de uitdrukking is van de innerlijke visie van de maker.

Michelangelo zei ooit over zijn standbeelden: 'Iedere slag van de beitel onthult weer een klein beetje meer van het plan.' Hoe meer je wegsnijdt, hoe beter je visioen zichtbaar wordt. Op dezelfde manier, terwijl God maar doorgaat met beitelen en beitelen en beitelen, vraag jij je misschien af: ‘Heer, blijft er nog wel iets van me over?’ Maar iedere slag van zijn beitel onthult meer van het plan van de Meester-Kunstenaar.

Gebed van de dag

Lieve Heer, wat een bijzonder en veilig gevoel is het, dat U de meester-beeldhouwer bent, die al precies voor ogen heeft wat U van mij wilt maken en wat ik in Uw ogen moet worden. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.