Shop Doneer

Ons denken één met Gods denken

Leestijd: 3 min.

In dit studieboekje behandelen we een belangrijke voorwaarde om met God te kunnen wandelen, namelijk het eens zijn met God. In Amos 3:3 zien we hoe belangrijk dit is. Daar staat de volgende vraag:

Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? (NBG)

'Het eens zijn' betekent dat we onze gedachten en wegen op elkaar afstemmen. We kunnen niet met God wandelen als we niet èèrst leren onze gedachten en wegen op Hem af te stemmen! De bijbel zegt echter ook heel duidelijk dat onze gedachten en wegen van nature heel verschillend zijn van die van God. Lees maar in Jesaja 55:6-9:

Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

God zegt hier duidelijk en nadrukkelijk: 'Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten, Mijn wegen zijn niet jouw wegen. Jouw manier van denken is niet in lijn met mijn manier van denken. En jouw natuurlijke wegen zijn niet in harmonie met mijn manier van handelen.' Hij gaat nog verder en zegt dat we eigenlijk te maken hebben met een onoverbrugbare kloof: 'Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde...', zo groot is de kloof tussen Gods gedachten en wegen, en die van ons. Daarom staat in het begin van deze tekst dat we Hem moeten zoeken op dít moment, nu Hij Zich laat vinden. Hij nodigt ons nú uit onze eigen gedachten bij Hem in te leveren en ons denken in lijn te brengen met zijn denken.

Gebed van de dag

Heer, ik besef dat mijn eigen gedachten en wegen nog op zoveel gebieden verschillen van die van U. Daarom wil ik naar U uitspreken Heer, dat ik me steeds opnieuw wil (be-)keren en Uw gedachten maken tot die van mij! Dank U, dat U op dit moment dicht bij mij bent en zich laat vinden!

Boeken over Gods plan voor ons

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.