Shop Doneer

Gods denken openbaart Hij door Zijn Woord

Leestijd: 3 min.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. (Jesaja 55:8)

De kloof tussen ons denken en Gods denken is dus zo groot als de ruimte tussen de hemel en de aarde. De Bijbel vertelt ons dat de hemelen niet gemeten kunnen worden en de moderne wetenschap bevestigt de oneindigheid van het heelal. Er is dus een onmetelijk gat tussen Zijn wegen en gedachten en de onze. Hoe kunnen we dat gat overbruggen? Het antwoord vinden we in het volgende vers. God zegt immers in Jesaja 55:10-11:

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Deze prachtige beeldspraak beschrijft hoe God Zijn wegen en gedachten van de hemel doet neerdalen naar ons hier op aarde.

  1. Ten eerste komt de oplossing van boven, bij God vandaan; niet van beneden, bij ons vandaan. De mens heeft de oplossing niet van zichzelf. Voor de autonome, wereldse mens vandaag is dat een moeilijk te verteren gedachte, maar wij als mensen hebben van onszelf niet de oplossing. Als we aan onszelf worden overgelaten, komen we al snel aan het eind van onze mogelijkheden.
  2. Ten tweede zien we dat het Gods Woord is dat zijn wegen en gedachten naar ons toe brengt. Zoals de regen en de sneeuw van de hemel naar beneden komen, en op aarde de vruchtbaarheid en groei geven waar God over spreekt, zo is het ook met het Woord dat uit zijn mond uitgaat. De oplossing die Gods wegen en gedachten naar ons toe brengt, ligt besloten in het Woord dat Hij gesproken heeft, over jou, over je gezin, over jouw situatie of problemen... over de koers van je leven.

Dit is een diepe, niet te onderschatten geloofsbeslissing die ieder mens persoonlijk moet maken: de antwoorden voor al onze vragen en de oplossingen voor al onze problemen zijn altijd te vinden in Gods woord. Daarin ligt de totale richting en bestemming voor ons leven besloten.

Gebed van de dag

Ik prijs U Heer, om uw kostbare Woord vol leven en kracht. Ik wil mij ermee voeden en Uw waarheden in geloof uitspreken over mijn gezin, mijn werk, mijn familie en vrienden, mijn hele leven... want Uw woord is de waarheid.

Boeken over Gods denken en plan voor ons

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over Gods denken en wat Zijn plan is voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.