Shop Doneer

Gods doel is uitmuntendheid

Leestijd: 4 min.

Gods eerste hoofddoel (en daarom het onze!) is Gods heerlijkheid, lazen we in de overdenking van gister. Het tweede hoofddoel van God wil ik 'uitnemendheid', of met een moderner woord 'uitmuntendheid' noemen. 'Uitnemendheid' is ook één van Gods belangrijke doelstellingen. Voor een voorbeeld gaan we even terug naar het scheppingsverhaal in Genesis 1. Elke belangrijke fase in de schepping werd gevolgd door een Goddelijke inspectie. God keurde Zijn eigen werk en pas als Hij het stempel 'uitstekend' erop kon zetten, ging Hij door met de volgende fase. We lopen door de sleutelverzen van het scheppingsverhaal heen, te beginnen met Genesis 1:3-4:

En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

Hij keurde het licht en het voldeed aan Zijn standaard. Het was goed. Genesis 1:10:

En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.

Hij was tevreden met het land en de zeeën. Genesis 1:12:

En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Vervolgens Genesis 1:16-18:

En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was.

Ook dit moest door God gekeurd worden en aan Zijn standaard voldoen. Genesis 1:21:

En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Eerst werden de reptielen en vogels door Hem geïnspecteerd en gemeten naar Zijn maatstaf. Genesis 1:25:

En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Daarna moesten de dieren de toets van Gods keuring doorstaan. Hij was niet tevreden totdat ook dit voldeed aan Zijn standaard van uitmuntendheid. Maar dan komen we bij het hoogtepunt, en het woordgebruik is hier heel opmerkelijk. Genesis 1:31:

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Aan het eind is het niet alleen 'goed', maar 'zeer goed'. Dit vertelt ons iets heel belangrijks. Elk gedeelte op zich was 'goed'. Maar het geheel, alles bij elkaar, was 'zeer goed'. Hierin ligt het principe dat de som van vele goede dingen beter is dan alle goede dingen apart. Elk gedeelte was goed, maar toen alle gedeelten bij elkaar kwamen, in harmonie met Gods ontwerp en plan, was het geheel samen beter dan de losse stukken. God ziet de dingen altijd in de grotere samenhang, hoezeer Hij ook van ieder individu houdt en liefde heeft voor elk detail, de uitmuntendheid van de schepping komt naar voren in de harmonie, de samenhang van het geheel!

Gebed van de dag

Vader, dank U dat ik Uw zoon/dochter mag zijn, met maar één bestemming en plan, namelijk datgene te doen wat U genoegen brengt; mijn basismotivatie is de dingen te doen waar U behagen in schept!

Boeken over leven met God als doel

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en Zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.