Shop Doneer

Gods doel: voor eeuwig bij ons wonen

Leestijd: 3 min.

Tenslotte keren we terug naar de uitwerking van Gods doel zoals het geopenbaard werd in het laatste vers van Ezechiël. We lezen dat vers opnieuw, Ezechiël 48:35:

De omtrek van de stad bedraagt 18.000 el. Voortaan heet de stad: ‘De HEER is daar!’ (Ezechiël 48:35)

Hier lezen we de voltooiing van Gods heilige doelen. Het is ook de zevende en laatste verbondsnaam van Jahweh, de Heer.

Laten we tenslotte nog een moment nadenken over deze zeven namen in hun totaliteit. De eerste, de Heer die voorziet. De tweede, de Heer die geneest. De derde, de Heer die onze banier is. De vierde, de Heer die onze vrede is. De vijfde, de Heer die onze herder is. De zesde, de Heer die onze gerechtigheid is. En dan de zevende, de Heer die er is, altijd aanwezig, precies daar waar je Hem nodig hebt, aan jouw zijde. Ieder moment is Hij bij je.

Dat is zijn doel, om voor eeuwig te wonen bij zijn volk. En het is ook zijn doel voor ieder van ons individueel. Hij wil dat ieder van ons Hem kent als een voor altijd inwonende Heer, de Almachtige die er altijd is, in ons hart en in ons leven.

Ken jij, kent u, de Heer op die manier? Heb jij de Heer ooit uitgenodigd in je hart en leven? God wil dat je dat doet. Lees maar wat Jezus zegt in Openbaring 3:20:

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Zie je, dat is het verlangen van de Heer. Dat is zijn doel. Om bij jou binnen te komen, om jouw hart en je leven tot zijn thuis te maken, zijn permanente verblijfplaats. Hij wil met de hele volheid van zijn verbond, met ieder aspect van zijn verbondsliefde, in jouw leven binnenkomen en bij jou wonen. Maar Hij is een echte heer, Hij zal zich niet een weg naar binnen forceren. Jij moet de deur open doen. Zou je dat willen doen? Als je dat nog niet gedaan hebt, mag ik je dan vragen dat vandaag nog te doen? Bid dan het volgende gebed:

Gebed van de dag

Dank U wel Heer, dat het uw doel is ons te veranderen naar het beeld van Uw Zoon, de Here Jezus. En U bereikt dat doel door zelf in ons te komen wonen. Heer, ik kan alleen maar zeggen dat ik verlang die tempel te zijn waarin U kunt wonen.

Dank Hem. Begin maar gewoon Hem te danken. Hij wachtte op de kans om binnen te mogen komen. Op het moment dat jij de deur openzette kwam Hij binnen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Deze geweldige, fantastische, verbond-houdende God is niet iemand waar je wel eens wat over hoort… Nee, Hij is iemand die er is, voor eeuwig!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.