Shop Doneer

Gods doelen van verlossing

Leestijd: 3 min.

Gods redenen om Zijn volk te verlossen en weer tot Hem te brengen, vinden we in het boek Exodus:

Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. (Exodus 19:3-5)

In deze woorden van God aan Israël zien we de twee belangrijkste doelen die God heeft met de verlossing van Zijn kinderen:

 1. Een directe, persoonlijke relatie met God
  Let allereerst op wat God zei over de eigenlijke reden van verlossing: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb (vers 4). God brengt dus de verlosten tot Hemzelf. Zijn eerste doel met de verlossing is om Zijn kinderen te brengen in een directe, persoonlijke relatie met Hem.

  Het is verbazend hoe weinig mensen in de Oudtestamentische periode dit idee lijken te hebben begrepen. Zij waren geïnteresseerd in de Wet, in materiële zegen en het Beloofde Land. Ze kijken dus naar dingen, en dat is waarom de meesten van hen een wonderbaarlijke, directe, persoonlijke relatie met God misliepen.

  Maar hetzelfde geldt ook vandaag nog: vele mensen lijken nog steeds niet ten volle te begrijpen dat het Gods eerste doel is ons te betrekken in een diepe, persoonlijke relatie met Hem. Al het andere komt op de tweede plaats.

 2. Zijn eigendom

  Het tweede doel van verlossing is dat God de verlosten tot Zijn eigendom wil maken. De uitdrukking die in Exodus 19:5 is vertaald met ‘Mijn persoonlijk eigendom’ komt van een Hebreeuws woord waarvan de exacte betekenis onbekend is. Andere vertalingen gebruiken de uitdrukkingen: …Mij ten eigendom (NBG), …Mijn bijzondere eigendom (Willibrord) en …Mijn eigendom (SV), …een speciale schat voor Mij (NKJV), en …Mijn gekoesterde bezit (NIV). Het wijst erop dat God ons heel persoonlijk, bijzonder en speciaal wil maken.

  Het is eigenlijk ook wel spannend dat we niet de exacte betekenis kennen van de oorspronkelijke Hebreeuwse term, omdat er daardoor zoveel mogelijkheden openblijven. Wat we in ieder geval weten is dat we iets heel moois worden, een prachtig bezit van Hemzelf, ver boven het niveau dat we zelf kunnen verzinnen of bedenken. Dat is de tweede reden waarom Hij ons heeft verlost.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, doordring mij heel diep van de waarheid dat U mij verlost hebt voor een bijzonder en speciaal doel, namelijk dat ik elke dag in een liefdesrelatie met U mag leven… Alles wat ik denk en doe, moet door die waarheid worden aangestuurd. Help mij Heer, om daarvoor te leven! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.