sluit
Shop Doneer

Gods gedachten veranderen niet

Leestijd: 3 min.

We hebben te maken met een onoverbrugbare kloof tussen Gods gedachten en die van ons. En terwijl we dit tot ons laten doordringen, moeten we vervolgens één belangrijk feit goed bedenken. Op zich is het simpel en vanzelfsprekend, maar toch moet het duidelijk gezegd worden. We vinden het in Maleachi 3:6:

Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd. (NBG)

Als we hier even over nadenken, zien we de logica van deze stelling. We weten immers allemaal dat God volmaakt is, dus als Hij wèl zou veranderen, dan zou die verandering noodzakelijk een verandering ten slechte zijn. Iets wat volmaakt is, kan namelijk niet nog beter worden. Logischerwijs zou dus iedere verandering voor Hem een verandering achteruit zijn... Maar God en zijn wegen en gedachten zijn volmaakt én onveranderlijk. Hij past zijn gedachten (NBV zegt 'plannen') en wegen niet aan, ze zijn vast en veranderen niet. Om het eens te kunnen worden met God en met Hem te kunnen wandelen, is er dus maar één mogelijkheid: wij zullen onze wegen en gedachten moeten veranderen! Er is geen andere manier om met Hem in harmonie te kunnen leven.

In het leven van iedere christen is dus een diepe, radicale verandering van denken, plannen en gedrag (wegen) vereist. Dat is de enige manier om 'het eens te kunnen worden met God'. Het goede nieuws echter is dat die verandering van denken en gedrag een uitdagende, heerlijke weg is van wandelen met Hem, zodat onze gemeenschap en vriendschap met Hem groeit en we die harmonie met Hem beleven die Amos 3:3 beschrijft als 'tezamen gaan': één worden.

In de volgende overdenkingen zullen we bekijken hoe God het voor ons mogelijk maakt om onze wegen en gedachten in lijn te brengen met die van Hem.

Gebed van de dag

Dank U wel Heer, dat U volmaakt bent en daarom onveranderlijk. Ik wil tegen U zeggen, Heer, dat ik wil dat U mij veranderd, elke dag opnieuw, zodat mijn gedachten in lijn komen met die van U.

Boeken over Gods plan voor ons

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.