Shop Doneer

Gods Gemeente toegerust met alle geestelijke gaven

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 256


Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.
2 Timotheüs 1:6

Gods Gemeente toegerust met alle geestelijke gaven

De werking en het effect van geestelijke gaven binnen een gemeenschap worden door Paulus beschreven in ongeveer dezelfde bewoordingen in 1 Korinthiërs 1:4-7: Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht.
Paulus dankt God hier voor de christenen in Korinthe, omdat zij door God verrijkt zijn met alle geestelijke gaven. Vooral noemt Paulus de gaven van woord en kennis. Paulus noemt ook twee resultaten die het gevolg zijn van de werking van de geestelijke gaven in de gemeente van Korinthe. Allereerst dat het getuigenis van Christus in hen bevestigd wordt. Ten tweede, dat zij zelf door God door deze gaven bevestigd, of versterkt, zijn.
Verder wijst Paulus erop dat het de geopenbaarde bedoeling van God is dat deze geestelijke gaven in de christelijke gemeente zullen blijven werken tot aan de persoonlijke wederkomst van Christus. In dit verband gebruikt hij twee uitdrukkingen met elk dezelfde betekenis: zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht.
En dan zegt hij in hetzelfde verband in het volgende vers: zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.
Deze beide uitdrukkingen die Paulus hier gebruikt, wijzen er duidelijk op dat de Gemeente van Christus aan het einde van dit tijdperk door God niet als volmaakt of onberispelijk zal worden beschouwd, tenzij zij volledig toegerust is met alle bovennatuurlijke geestelijke gaven.
In vele delen van de christelijke Kerk van vandaag is er een afschuwelijke neiging om deze bovennatuurlijke geestelijke gaven te behandelen als een paar extra verchroomde uitvoeringen of een aantal luxe extra’s op een auto. De gedachte daarbij is dat degene die iets extra wil betalen, gerust dat chroom of die instrumentjes aan zijn auto mag hebben, maar dat dit geen wezenlijke betekenis heeft en dat de auto zonder deze dingen net zo goed functioneert. Op dezelfde manier schijnen christenen vaak te denken dat de bovennatuurlijke gaven vrijblijvend zijn - een soort onnodige geestelijke luxe, waarnaar de mensen mogen zoeken als ze dat willen, maar dat ze in geen enkel opzicht essentieel zijn voor het goed functioneren van de auto, de Gemeente. Deze houding is echter in geen enkel opzicht in overeenstemming met de Schrift.
Volgens het onderwijs en de voorbeelden van het Nieuwe Testament vormen de bovennatuurlijke geestelijke gaven een volledig ingebouwd onderdeel van de hele wagen - dat wil zeggen, Gods totale plan voor de christelijke Kerk. Als deze gaven niet werkzaam zijn, dan kan de wagen - dat is de Gemeente - nooit op het niveau van kracht en resultaat functioneren zoals ze door God bedoeld is.
Heer, dank U wel voor Uw Kerk en dat ik daar deel van mag zijn. Help mij om naar vol vermogen te functioneren in Uw Gemeente, met de geestelijke gaven die U mij daarvoor gegeven heeft. Ik prijs U voor het functioneren van die gaven, ook in mijn gemeente. Amen.