Shop Doneer

Gods heiligheid is uniek

Leestijd: 2 min.

Heiligheid is het unieke ongeëvenaarde aspect van Gods karakter. Door de jaren heen hebben predikers en theologen veel verschillende interpretaties en definities van heiligheid gegeven. Ik begin maar meteen met mijn eenvoudige definitie: heiligheid is het unieke aspect van Gods wezen, zonder Zijn gelijke, waar dan ook in het universum.

In de Bijbel vinden we veel verschillende aspecten van Gods wezen. Er wordt ons verteld dat God wijs is. Ook is Hij alwetend, rechtvaardig, krachtig, alomtegenwoordig, en Hij is liefde. Hierin zien we dus een aantal van Gods karaktereigenschappen: wijsheid, kennis, rechtvaardigheid, kracht en liefde. In de wereld om ons heen zien we hier voorbeelden van. We kennen mensen die we heel wijs achten. Anderen die duidelijk veel kennis hebben. We zien aspecten van rechtvaardigheid en we herkennen het concept van kracht. En alle mensen zijn in zekere mate bekend met liefde.

We kunnen echter niet hetzelfde zeggen met betrekking tot heiligheid. Er is niets op menselijk gebied, buiten God en het volk van God om, dat aanspraak kan maken op de titel ‘heilig’. De heiligheid van God is uniek.

Om heiligheid te kunnen begrijpen, is het dus belangrijk om God te kennen. Iemand die God niet kent, heeft geen idee van wat heiligheid is. Dit is een goede manier om onderscheid te kunnen maken tussen mensen die God kennen, en mensen die Hem niet kennen. Je kunt hen niet onderscheiden door de naam van hun denominatie. Ook kun je hen niet altijd onderscheiden aan wat ze zeggen, omdat sommige mensen zowat ‘professionele religieuzen’ zijn, die alle correcte geestelijke taal weten te hanteren, maar er niet noodzakelijk naar leven en handelen. Maar als je iemand tegenkomt die heiligheid begrijpt, dan heb je iemand gevonden die God kent, want zonder God is er geen heiligheid.

Het hele dertigste hoofdstuk van Spreuken is een nogal vreemde profetie van een man met de naam Agur. We weten niets van Agur, behalve wat in dit hoofdstuk over hem verteld wordt. Maar in de volgende verzen zegt Agur over zichzelf:

hoewel ik een rund ben en geen mens, en ik geen mensenverstand heb, en ik geen wijsheid heb geleerd, zodat ik de Heilige zou kennen. (Spreuken 30:2-3, NKJV)

Kennis van de heilige zaken – dit is gelijk aan het kennen van de Heilige, God zelf - is essentieel om heiligheid te kennen. Hoe goed opgeleid en ontwikkeld iemand ook is, zonder de kennis van de Heilige is hij in zekere zin gelijk aan een dier, ‘als een rund’. Het is de openbaring van Gods heiligheid die iemand uit tilt boven het niveau van de dieren.

Gebed van de dag

Vader, ik wil U leren kennen, en ik wil heiligheid leren begrijpen. Wilt U mij de openbaring geven van Uw heiligheid en mij daarmee optillen naar een nieuw niveau . Ik zie uit naar de schoonheid van Uw heiligheid. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.