Shop Doneer

Gods herstel voor Zijn volk

Leestijd: 2 min.

De roep om te bidden voor Jeruzalem gaat uit naar iedereen die de Bijbel aanvaardt als Gods gezaghebbende Woord. Hij verwacht van al Zijn kinderen, uit elk land en van iedere achtergrond, dat zij bewogen zijn over de vrede van die ene stad: Jeruzalem. Daar is een praktische reden voor. Gods einddoel met dit tijdperk vindt haar climax in de vestiging van Zijn Koninkrijk. Iedere keer dat we de woorden bidden: Uw Koninkrijk kome, verbinden we onszelf met dat doel (zie bijvoorbeeld Mattheüs 6:10).

We moeten echter onthouden dat het gebed verder gaat met:

...Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde (Mattheüs 6:10)

Het is op aarde dat Gods Koninkrijk gevestigd zal worden. Zijn Koninkrijk is nog onzichtbaar voor menselijke ogen, maar het is niet vaag of een soort atmosfeer. Het zal uiteindelijk een tastbaar, aards Koninkrijk zijn. De hoofdstad en het centrum van Gods Koninkrijk op aarde zal de stad Jeruzalem zijn. De uitvoering van Gods rechtvaardige regering zal uitgaan van Jeruzalem tot het einde van de aarde. Als reactie daarop zullen de gaven en de aanbidding van deze volken terugstromen naar Jeruzalem. De vrede en de voorspoed van alle naties hangt dus af van de vrede en voorspoed van Jeruzalem. Totdat Jeruzalem haar vrede binnengaat, kan geen enkel land op aarde ware, voortdurende vrede ervaren.

Aan ieder die Gods oproep om Jeruzalem lief te hebben hoort, geeft God een bijzondere, kostbare belofte:

laat het goed gaan met hen die u ​liefhebben. (Psalm 122:6)

Het woord 'goed' stijgt ver uit boven het materiële. Het beschrijft een diep, innerlijk welzijn; een vrijheid van zorgen en angst. Als we onszelf verbinden met Gods plan door te bidden voor Jeruzalem, ervaren we een voorsmaak van Zijn vrede. Een gevoel van innerlijke rust en vrede is voor hen die temidden van alle onrust op de wereld, zichzelf actief verbinden met Gods plan om Zijn volk te herstellen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die Israël liefhebben. Als ik bid voor Uw doel U volk te herstellen, ervaar ik bijzondere vrede. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem: laat het wie Jeruzalem liefhebben goed gaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.