Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods initiatief

Leestijd: 3 min.

In het proces van heiliging ligt – zoals in elk proces dat deel uitmaakt van de verlossing – ligt het initiatief bij God en niet bij de mens. Het begint met Gods keuze voor ons; een keuze die al in de eeuwigheid vastligt. En dan zien we het volgende gebeuren:

  1. De Heilige Geest begint invloed op ons uit te oefenen
  2. Hij brengt ons terug van de brede weg die naar het verderf leidt (zie Mattheüs 7:13)
  3. Hij confronteert ons met de waarheid, en dus met Jezus zelf
  4. Hij plant in ons het vermogen om de waarheid te geloven
  5. Door deze waarheid te geloven worden we gered

In Efeze 2:8 schrijft Paulus dat we zijn gered door geloof. Vervolgens herinnert hij ons aan het feit dat geloof niet uit onszelf komt, maar dat het een gave van de Heilige Geest is. In die zin kunnen we 'heiliging' dus definiëren als 'afzonderen voor God'. In veel gevallen begint het proces van heiliging lang voordat we God persoonlijk leren kennen. Zowel de apostel Paulus als de profeet Jeremia werden al geheiligd in de schoot van hun moeder (zie Galaten 1:15 en Jeremia 1:5). God begint ons al voor Hem af te zonderen lang voordat we dat weten.

...overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de ​heiliging​ van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van ​Jezus​ ​Christus: moge ​genade​ en ​vrede​ voor u vermeerderd worden. (1 Petrus 1:2)

Gods eeuwige keuze is gebaseerd op Zijn voorkennis – Hij is nooit partijdig of wispelturig. De Heilige Geest neemt ons mee naar een confrontatie met de beweringen die Jezus over zichzelf heeft gedaan, en geeft ons vervolgens de genade om dat Evangelie te geloven. Als we gehoorzamen, dan wordt het bloed van Jezus op ons gesprenkeld. In dit vers uit de eerste brief van Petrus zien we dat het initiatief van onze heiligmaking bij God ligt en niet bij de mens. Tevens is het belangrijk om te weten dat de Heilige Geest de eerste is die in dit proces actief wordt.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij heeft geroepen. Het is bijna niet te bevatten, maar het is op Uw initiatief dat ik ben gered. Het is Uw keuze, die U in de eeuwigheid voor mij heeft gemaakt – een keuze die niet partijdig was, maar die is gebaseerd op Jezus' offer voor alle mensen. Ik ben heilig. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.