Shop Doneer

Gods initiatief

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben heilig
In het proces van heiliging - zoals in elk proces dat deel uitmaakt van de verlossing - ligt het initiatief bij God, niet bij de mens. Het begint met Gods keuze voor ons; een keuze die al in de eeuwigheid vastligt. En dan zien we het volgende gebeuren:
1. De Heilige Geest begint invloed op ons uit te oefenen
2. Hij brengt ons terug van de brede weg die naar het verderf leidt (zie Mattheüs 7:13)
3. Hij confronteert ons met de waarheid, en dus met Jezus zelf
4. Hij plant het vermogen om de waarheid te geloven in ons
5. Door deze waarheid te geloven worden we gered
In Efeze 2:8 schrijft Paulus dat we zijn gered door geloof. Vervolgens herinnert hij ons aan het feit dat geloof niet uit onszelf komt, maar dat het een gave van de Heilige Geest is. In die zin kunnen we 'heiliging' dus definiëren als 'afzonderen voor God'. In veel gevallen begint het proces van heiliging lang voordat we God persoonlijk leren kennen. Zowel de apostel Paulus als de profeet Jeremia werden al geheiligd in de schoot van hun moeder (zie Galaten 1:15; Jeremia 1:5). God begint ons al voor Hem af te zonderen lang voordat we dat weten.
...overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus (1 Petrus 1:2).
Gods eeuwige keuze is gebaseerd op zijn voorkennis - Hij is nooit partijdig of wispelturig. De Heilige Geest neemt ons mee naar een confrontatie met de beweringen die Jezus over zichzelf heeft gedaan, en geeft ons vervolgens de genade om dat evangelie te geloven. Als we gehoorzamen, dan wordt het bloed van Jezus op ons gesprenkeld. In dit vers uit 1 Petrus zien we dat het initiatief van onze heiligmaking bij God ligt, en niet bij de mens, en dat de Heilige Geest de eerste is die in dit proces actief wordt.

Dank U Heer, dat U mij heeft geroepen. Het is bijna niet te bevatten, maar het is op Uw initiatief dat ik ben gered. Het is uw keuze, die U in de eeuwigheid voor mij heeft gemaakt - een keuze die niet partijdig was, maar die is gebaseerd op Jezus' offer voor alle mensen. Ik ben heilig. Amen.