sluit
Shop Doneer

Gods instructies: Behoed je hart

Leestijd: 3 min.
Gisteren hebben we gelezen over Dereks worsteling met enerzijds de realiteit van Goddelijke genezing op basis van Jezus' offer aan het kruis, en anderzijds het feit dat hij al maanden in het ziekenhuis lag met een schijnbaar ongeneeslijke huidaandoening. Terwijl ik daar in het militaire hospitaal zo lag te worstelen, sprak de Heer tot me, onhoorbaar maar heel duidelijk:- ,,Zeg eens, wie is hier de leraar, en wie de leerling?''- ,,Heer, U bent de leraar. Ik ben de leerling.''- ,,Goed, zou je dan zo vriendelijk willen zijn Mij je ook iets te laten bijbrengen?''Ik begreep de boodschap en werd stil. Toen leidde de Heilige Geest me naar het schriftgedeelte dat uiteindelijk de aanleiding werd voor mijn ontslag uit het ziekenhuis: Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. (Spreuken 4:20-22) ,,Mijn zoon...'' Ik realiseerde me dat God hier tegen mij sprak als Zijn kind. Ook zag ik dat dit Bijbelgedeelte niet is gericht tot ongelovigen, maar het is gericht tot Gods volk. Toen kwam ik bij de laatste paar woorden: 'hun ganse lichaam' (in het Engels staat hier: 'vlees') en zei: ,,Dat doet de deur dicht!'' Zelfs een filosoof kan van 'lichaam' of 'vlees' niet iets anders maken. 'Mijn ganse lichaam' kan niet anders betekenen dan mijn hele lichaam van vlees en bloed! Door Zijn Woord heeft God voorzien in iets wat mijn hele lichaam gezond zal maken. Ik zocht in de kanttekeningen van mijn Bijbel bij het woord 'genezing' en vond daar als mogelijke alternatieve vertaling het woord 'medicijn'. Het Hebreeuwse woord kan dus worden vertaald met 'genezing' of 'medicijn'. Ik dacht: Dit is geweldig! Ik ben ziek en heb een medicijn nodig. God heeft voorzien in het medicijn dat mijn hele lichaam zal genezen. Toen ik zelf nog niet ziek was, was één van mijn taken als medisch verzorger het uitdelen van medicijnen. Dus als 'ervaringsdeskundige' op dat gebied besloot ik: Vanaf nu ga ik Gods woord innemen als medicijn. Toen ik dit zei, sprak God opnieuw tot me, onhoorbaar maar duidelijk: ,,Als een dokter iemand een medicijn voorschrijft, staan de gebruiksaanwijzingen op het flesje. Spreuken 4:20-22 is mijn medicijnfles en de aanwijzingen staan erop. Je kunt ze maar beter bestuderen.'' Ik ging terug naar dit gedeelte en ontdekte vier aanwijzingen:

1. Sla acht op mijn woorden. We moeten onverdeelde aandacht schenken aan wat God zegt.

2. Neig uw oor... Als je dat doet, buig je automatisch je hoofd. We moeten onze stijve nekken buigen om gezeglijk te worden en gewillig om te leren. Wij weten het niet beter - sommige tradities die we uit onze kerkelijke achtergrond hebben meegekregen, zijn onbijbels.

3. Laat mijn woorden niet wijken uit uw ogen. We moeten onze blik niet laten afleiden, maar ons voortdurend en vast gericht houden op het Woord van God.

4. Bewaar ze diep in uw hart. Het volgende vers in spreuken zegt: Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens (Spreuken 4:23). Met andere woorden, wat er ook in je hart leeft, bepaalt de koers van je leven. Je kunt in je hart geen verkeerde houding koesteren en toch goed leven, net zomin als je met een goede hartshouding op een verkeerde manier kunt leven. De koers van je leven wordt dus bepaald door datgene waarmee je hart is gevuld. God zei tegen mij: ,,Als je Mijn woord door je oren en via je ogen ontvangt en je geeft het toegang tot je hart, dan zal het alles doen wat Ik heb beloofd.''

Hemelse Vader, dank U wel dat Uw Woord altijd het medicijn bevat voor alle lichamelijke EN geestelijke aandoeningen waar ik in mijn leven mee te maken heb en krijg. Ik aanvaard Uw Woord als de waarheid, in elke situatie waar ik mee te maken krijg. Amen.