Shop Doneer

Gods Kerk kan de wereld veranderen

Leestijd: 4 min.

Overwinning is bedoeld voor Gods kinderen. Het is onze bestemming, de bestemming voor alle gelovigen. Dat is nooit anders geweest. En dat niet alleen, maar het ligt ook binnen handbereik door de geestelijke methoden en wapens die God ons gegeven heeft: gebed, vasten, getuigenis en lofprijs. Er zijn bovendien nog andere wapens voor ons beschikbaar. Maar, geloof me, wanneer de Kerk alleen al de wapens zou gaan gebruiken die in deze overdenkingen beschreven staan, zouden ze zichzelf bewijzen als toereikend om de overwinning te behalen.

Ik wil je uitdagen en bemoedigen om aan de slag te gaan en te gaan werken aan de overwinning die God heeft bedoeld voor jou en je land. Wacht niet tot de hele kerk daarvan overtuigd is. Als jij overtuigd bent, vind dan nog iemand die overtuigd is, en begin... Desnoods samen - alleen jullie tweeën. Jij plus één of twee anderen, kunnen in eenparigheid van geest de wereld veranderen.

Eerder in onze studie leerden we over de grote krachtcentrale van het Lichaam van Christus: eenparig gebed. Dit principe leerde Jezus ons toen Hij zei in Mattheüs 18:18-20:

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Zonder opnieuw uitgebreid op deze tekst in te gaan, wil ik bij de afsluiting van onze studie dit principe nogmaals benadrukken; we moeten in eenparigheid van geest (zonder onderscheid tussen denominaties of specifieke kerkelijke labels) samenkomen 'tot de Naam van Jezus'. Dit is vanuit de grondtekst ook een legitieme vertaling, en ik legde eerder uit dat we Jezus (Zijn kracht en offer) dus maken tot het centrale punt waar we omheen vergaderen en van waar uit we de geestelijke strijd om deze wereld voeren. Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. En die belijdenis van Petrus is de enige rots, de petra waarop Jezus Zelf zei dat Hij Zijn Gemeente zal bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen! (zie Mattheüs 16:18)

De Kerk als zout en licht

Als onze tijd iets nodig heeft, dan is het een gezond Lichaam van Christus, met een gezond celleven, oftewel kinderen van God uit alle denominaties, alle landen, alle talen en groepen, die in eenparigheid van geest samenkomen tot de Naam van Jezus. Onze tijd schreeuwt om een Kerk die leeft als zout en licht!

Is het jouw verlangen om een essentieel deel te zijn van de verandering die jouw land en de wereld om je heen zo hard nodig heeft? Dan wil ik je vandaag uitnodigen om aan dat verlangen uitdrukking te geven door het volgende gebed te bidden:

Heer, door alles wat ik de afgelopen periode gezien heb in de studie Leven als Zout en Licht, ben ik overtuigd geraakt dat U mij de wapens hebt gegeven, om in harmonie met mijn broeders en zusters in Christus, Uw Kerk, verandering teweeg te brengen in mijn land en in de wereld. Ik bied mijzelf aan om door U gebruikt te worden - om mij samen te voegen met anderen die hetzelfde denken, om zo samen de geestelijke wapens die U ons heeft gegeven, effectief in te zetten. Door Uw genade en met Uw hulp, strijd ik tegen de machten van de duisternis en ik zal overwinnen, door alles te gebruiken wat U mij heeft gegeven.

Heer, dank U alvast voor de geweldige overwinning die U zult brengen. Ik breng alle dank en lofprijs aan U. Ik bid al deze dingen in de Naam van onze Heer en Redder, Jezus Christus, Wiens overwinning, die al behaald is op Golgotha, wij tot uitdrukking brengen in deze dagen. Amen.

Boeken over de Kerk

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over het Lichaam van Christus, de Kerk? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.