Shop Doneer

Gods kinderen zijn niet onder de wet

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 98

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
(Johannes 1:17)

Gods kinderen zijn niet onder de wet
In Romeinen 8:14 zegt Paulus: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Gods ware, gelovige kinderen in Christus zijn degenen die geleid worden door de Geest van God. Dat is wat hen onderscheidt als kinderen van God. Over zulke mensen zegt Paulus in Galaten 5:18: Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
Het geleid worden door de Geest van God - betekent dus ook dat zulke mensen niet onder de wet zijn. We kunnen het misschien kortweg en persoonlijk zo stellen: als jij een waarachtig kind van God bent door geloof in Christus, dan is het bewijs daarvan dat je wordt geleid door de Geest van God. Maar als je geleid wordt door de Geest van God, dan ben jij niet onder de wet. Je kunt daarom niet een kind van God en tegelijkertijd onder de wet zijn. Nog simpeler: Gods kinderen zijn niet onder de wet.
We kunnen dit contrast tussen de wet en de Geest illustreren met als voorbeeld dat we op twee verschillende manieren zouden proberen de weg naar een bepaalde plaats te vinden. De ene manier is het gebruiken van een kaart, de andere manier is het volgen van een privé-gids (een persoon die met je meeloopt). De wet komt overeen met de kaart; de Heilige Geest komt overeen met de persoonlijke gids.
Onder de wet wordt aan iemand een volledige, precieze en gedetailleerde kaart gegeven en er wordt hem gezegd dat hij op de weg komt die van de aarde naar de hemel loopt, mits hij ieder detail van de kaart foutloos volgt. Niemand is er echter ooit in geslaagd deze kaart foutloos te volgen.
Onder de genade neemt iemand Christus aan als zijn Verlosser. Daarna zendt Christus de Heilige Geest naar die persoon om zijn of haar persoonlijke Gids te zijn. De Heilige Geest, die van de hemel is gekomen, weet de weg naar de hemel al en heeft de kaart niet nodig. De gelovige in Christus die door de Heilige Geest geleid wordt, hoeft alleen maar zijn persoonlijke Gids te volgen om de hemel te bereiken, en hij heeft niet de leiding van de kaart (de wet) nodig.
Het Nieuwe Testament leert daarom volkomen logisch, dat zij die onder de genade zijn, geleid worden door Gods Geest, en niet afhankelijk zijn van de wet.
We concluderen daarom dat God nooit verwacht heeft dat de mens ware gerechtigheid zou verwerven door het helemaal of gedeeltelijk onderhouden van de wet.
Deze conclusie roept natuurlijk een heel interessante vraag op: Als God nooit van de mens heeft verwacht dat hij gerechtigheid zou verwerven door het onderhouden van de wet, waarom werd de wet dan ooit aan de mens gegeven? Volgende week zullen wij op deze vraag ingaan.

Heer, dank U wel voor de heldere en levendige illustratie van de keuze tussen de gedetailleerde leiding en bewegwijzering van een gedetailleerde kaart of de persoonlijke leiding door een gids, de Heilige Geest… Gesteld voor die keuze, kies ik onmiddellijk voor de persoonlijke gids, Uw Heilige Geest. Met een oud lied zeg ik: Leid mij Heer, o machtige Heiland, door dit leven aan Uw hand! Amen.