Shop Doneer

Het eeuwige gaat voor het tijdelijke

Leestijd: 3 min.

Naast de prioriteit van Zijn Koninkrijk heeft God een tweede belangrijke prioriteit. Deze zou ik willen noemen: het eeuwige gaat vóór het tijdelijke. God laat altijd het eeuwige prevaleren boven het tijdelijke. Dat is te zeggen, nadat we Gods prioriteit van de vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde op de eerste plaats hebben gezet... Want als deze tweede prioriteit op nummer één zou staan, dan zouden velen misschien concluderen dat we vanuit het tijdelijke naar het eeuwige vluchten. Dat is niet de bedoeling. Het gaat er juist om dat we het eeuwige in het tijdelijke krijgen... We moeten niet wegvluchten van de aarde naar de hemel, maar de hemel moet de aarde gaan raken. Daarbij moeten we vervolgens wel steeds voor ogen houden dat het uiteindelijke belang ligt in het eeuwige, niet in het tijdelijke. God zal bij wijze van spreken nooit één fractie van de eeuwigheid opofferen voor de langste periode van tijd. Dat is natuurlijk maar een theoretisch-filosofische stelling die helemaal niet mogelijk is, maar ik geef ermee aan dat de eeuwige dingen van een hogere waarde zijn dan de tijdelijke dingen. De langste periode van tijd kan in waarde niet vergeleken worden met de kleinste fractie eeuwigheid. Paulus spreekt hierover in 2 Korinthiërs 4:17-18:

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Paulus stelt hier dat we in ons leven te maken krijgen met twee categorieën dingen: tijdelijke en eeuwige. Eigenlijk zegt hij: 'God werkt in ons Zijn eeuwige doelen uit, maar alleen zolang we gericht zijn op het onzichtbare en eeuwige, en niet op de zichtbare en tijdelijke dingen.' Hoezeer God in en met ons kan werken, hangt dus af van waar wij onze blik op richten. Alleen als we het eeuwige voor ogen houden, kan God zijn eeuwige doelstellingen in ons uitwerken.

Gebed van de dag

Heer, ik verlang ernaar dat Uw eeuwige Koninkrijk inderdaad zichtbaar wordt hier, in de tijdelijke wereld. En tegelijkertijd wil ik net als U gericht zijn op de dingen die eeuwig zijn, Vader. Help mij daarbij.

Boeken over leven met God als doel

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.