Shop Doneer

Gods Koninkrijk is Zijn eerste prioriteit

Leestijd: 3 min.

In de eerdere overdenkingen zagen we het eerste gebied waarin ons denken moet veranderen: Onze doelen moeten in lijn komen met Gods doelen. We zagen de twee voornaamste doelen die God met de schepping uitwerkt: Zijn heerlijkheid en uitnemendheid. Als voorbeeld van Gods maatstaf van uitnemendheid, koos ik het scheppingsverhaal. God inspecteerde iedere fase van de schepping om te zien of het voldeed aan zijn standaard. Pas als Hij constateerde dat het 'goed' was, ging Hij verder. Aan het einde, toen Hij de gehele schepping overzag, zei Hij dat het 'zeer goed' was. Dit zijn dus de twee hoofddoelstellingen die we moeten begrijpen, en waar we ons voor open moeten stellen: Zijn eigen glorie en voldoening in uitnemendheid.

Nu zullen we het tweede gebied gaan bekijken waarin ons denken in lijn moet komen met God, namelijk Zijn prioriteiten. Als onze prioriteiten niet overeenkomen met die van God, zijn we niet in harmonie met Hem en kunnen we dus niet met Hem wandelen.

Het vestigen van Gods Koninkrijk

Ik geloof dat Gods eerste prioriteit Zijn Koninkrijk is. In al zijn handelen met de mensheid en de wereld waarin zij leeft, is Gods eerste prioriteit altijd het tot stand brengen van Gods Koninkrijk op aarde. Ik benadruk 'op aarde', omdat ik denk dat vele christenen hier een verkeerde prioriteit hebben. Hun belangrijkste prioriteit is naar de hemel te gaan. Dat is inderdaad ook belangrijk, maar ik denk niet dat dat Gods eerste prioriteit is. Het mag een fase zijn in het totale proces, maar Gods eerste prioriteit is nu 'de hemel op aarde' te brengen. Hierin is de Bijbel zo anders dan het denken van religieuze mensen. Die zijn er meestal meer op gericht om op één of andere wijze het aardse gebeuren te ontvluchten. Maar God denkt in termen van het vestigen van Zijn Koninkrijk midden in deze wereld!

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)

Gebed van de dag

Heer, wat een geweldige kracht is het geloof in mijn leven; een kracht die het bederft van de zonde weert en die mijn helpt om te excelleren in het goede. In Jezus' kracht mag ik Gods maatstaf van uitmuntendheid nastreven - in mijn ethische keuzes, in mijn gezin en relaties, in mijn werk, en op alle andere gebieden. Amen!

Meer van Derek Prince

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.