Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods kracht wordt in zwakheid volbracht

Leestijd: 4 min.

Vandaag wil ik graag even doorgaan op Gods kracht die ons leven binnenkomt als we de Heer verwachten (zie Jesaja 40:28-32 waar we gisteren uit lazen). Let op wat Gods kracht dan voor ons zal doen:

...maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (Jesaja 40:31)

In dit vers vinden we drie illustraties van kracht. De eerste is de onvoorstelbaar snelle stijgende vlucht van de arend, die in de hemel ver boven alle andere vogels vliegt. Deze vlucht is majestueus en spectaculair. Als tweede komt er nog een intense activiteit: ...zij zullen snel lopen en niet afgemat worden... En als derde komt een minder intense activiteit: ...zij zullen lopen en niet moe worden.

Welke van deze drie denk jij dat het moeilijkst is? Het zal je misschien verbazen, maar volgens mij is de moeilijkste van deze drie lopen; dit gaat over het gewone, dagelijkse geploeter in ons bestaan... Het lijkt vaak zo alledaags en eentonig, dat we ons afvragen of ons leven sowieso wel de moeite waard is. Maar als we wachten op God – als we wachten aan de voet van het kruis – dan ontvangen we Gods kracht om op te stijgen, om te rennen, en ook om te blijven lopen; om door te gaan, vol te houden, omdat we op Hem wachten.

In 2 Korinthiërs getuigt Paulus hoe hij kracht vond in zijn eigen zwakheid. Paulus was een man die buitengewone openbaringen had. Hij kreeg een enorme openbaring van Gods waarheid, die voor miljoenen tot zegen is geweest in de daaropvolgende eeuwen. Maar hij moest wel een prijs betalen:

En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. (2 Korinthiërs 12:7-10)

In Paulus' leven was een soort geestelijke kracht aan het werk, die onnatuurlijk was en demonisch. Die bezorgde hem aanhoudende pijn en persoonlijke moeite. Ondanks deze tegenspoed gaf Paulus een ogenschijnlijk tegenstrijdig getuigenis: Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig (vers 10). In Zijn genade wilde God de druk die Paulus zo plaagde niet wegnemen, want Hij wist dat deze druk Paulus zou brengen naar de plaats waar hij open zou staan om Gods kracht en macht te ontvangen.

Als je aan het einde bent gekomen van je eigen kracht, wijsheid, je eigen slimheid en mogelijkheden – juist dan wordt Gods kracht voor jou beschikbaar. Dit is een belangrijk geheim dat ieder van ons moet leren. In onze wandel als christen moeten we komen aan het bankroet van ons eigen kunnen, onze eigen kracht, de plaats waar we toegeven dat wij zelf onbekwaam, ontoereikend en zwak zijn. Zoals Jesaja het zegt, is het op die plaats dat Gods bovennatuurlijke kracht en wijsheid voor ons beschikbaar komt.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor Uw altijd groeiende, altijd toevoegende kracht in mijn leven, waardoor ik kan belijden dat ik wanneer ik zwak en vermoeid ben, juist sterk en krachtig ben in U. Dank U Vader voor Uw oneindige genade, die steeds opnieuw mijn kracht vermeerdert! Amen.

Boeken over Gods kracht

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over Gods kracht? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • Ontdek Gods kracht die schuilt in vergeving in het boekje Ik vergeef je.
  • In Jezus' offer aan het kruis wordt Gods kracht zichtbaar. Lees erover in het boek De theologie van het Kruis.
  • De Omwisseling is een klein boekje dat je laat kennismaken met het Evangelie en de 9 gevolgen van Jezus' kruisdood. In de omwisseling aan het kruis werd Gods kracht voor ons beschikbaar!
  • Er bestaat maar één soort christen waar satan bang voor is, namelijk degene die totaal toegewijd is. Lees over Gods kracht die schuilt in Jezus' offer in Dereks boekje De kracht van het offer.
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. De proclamatiekaart In Hem kan ik alles is een belijdenis van Gods kracht die in ons werkt!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.