Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods levende, krachtige Woord

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze wapens en het strijdperk
Ooit predikte ik in Zuid Afrika. Men had mij gevraagd te spreken over het onderwerp geestelijke strijd en het binden van machten. Toen ik daarover nadacht, leek het of de Heer mij de identiteit bekend maakte van de ‘sterke man’ over Zuid Afrika (de ‘sterke man’ is een gangbare benaming voor een demonische hoofdmacht die vanuit het rijk der duisternis – dat zoals we eerder zagen sterk hiërarchisch is – de scepter zwaait over alle demonische activiteit in een bepaald gebied, zie Lukas 11). De naam die ik in gedachten kreeg was 'dweperij'. Ik zocht het woord op in het woordenboek en vond de volgende definitie: ‘Iemand die een onlogisch en buitensporig belang hecht aan een zienswijze of geloofsovertuiging.’ Je zou het ook ‘overdreven vroomheid’ kunnen noemen.
Nadat ik deze prediking gedaan had, zei een geestelijk leider die in Zuid Afrika geboren was en die het land goed kende tegen mij: ,,Je had de problemen in Zuid Afrika niet treffender kunnen omschrijven. Zuid Afrika is doorspekt van dweperij: op het gebied van religie, ras en denominatie. Het hoofdprobleem van deze natie is overdreven vroomheid.'' Op zichzelf zijn Zuid-Afrikanen een stralende groep mensen, maar hun gedachten werden in die tijd gevangen gehouden in dit bolwerk van dweperij. In 2 Korinthiërs 4:4 staat:
...de god van deze eeuw heeft hun gedachten verblind, opdat de verlichting met het ​Evangelie​ van de heerlijkheid van ​Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.
Een bolwerk is een bepaalde gedachte of geheel van gedachten, die het denken van mensen verblindt, zodat het licht van het Evangelie niet naar binnen kan schijnen. Als iemand hiermee te maken heeft, heeft het ook geen enkele zin met hem te discussiëren. Hoe meer je argumenteert, hoe vaster ze zich aan hun dwaling zullen vastklampen en hoe dieper ze erin vast komen te zitten. De enige manier om zo iemand vrij te kunnen krijgen, is onze geestelijke wapens te gebruiken en op die manier de bolwerken in hun gedachten af te breken.
In Johannes 8 leerde Jezus ons: ‘’Als je in Mijn Woord blijft, dan ben je werkelijk Mijn discipelen. En je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrijmaken!’’ De waarheid van Gods Woord is het enige middel tegen dwaling, religiositeit, en de andere bolwerken die satan gebruikt om ons van Christus en onze vrijheid in Hem af te houden. Argumentatie en menselijke redenering halen niets uit tegen bolwerken, maar de waarheid van Gods Woord is levend en krachtig, en snijdt mensen los van de leugens waarin de vijand hen probeert gevangen te houden.

Heer Jezus, dank U wel dat U de Koning der koningen bent, en dat al mijn gedachten en overleggingen onderworpen zijn aan Uw koninkrijk. Door U mag ik het schijnsel herkennen van het Evangelie van Christus’ heerlijkheid! Ik prijs U Heer! Amen!