Shop Doneer

Het doel van het leven

Leestijd: 2 min.

Het is mijn oprechte wens dat deze kerstperiode een gezegende en zinvolle tijd voor je zal zijn. Als je in deze periode werkelijk Gods liefde proeft, dan blijven je zegeningen niet beperkt tot een paar uurtjes werelds plezier. Dan reiken ze verder, tot in het nieuwe jaar dat voor je ligt, en tot in de rest van je leven – ja, zelfs tot in de eeuwigheid!

Aan de andere kant: als je door het leven gaat zonder dat je God en Zijn liefde echt kent, maakt het niet uit hoeveel plezier of succes je op een andere manier verkrijgt – uiteindelijk heb je dan voor niets geleefd. Laten we daarom kijken naar de woorden die Jezus in gebed tot de Vader sprak:

Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. (Johannes 17:1-3)

Dat is een geweldige zin: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt’. Hier vinden we het doel van het leven – het echte, ultieme, eeuwige doel van het leven, samengevat in die eenvoudige woorden: God kennen.

Ik geloof dat we een eeuwigheid nodig zullen hebben om God te kennen. Ik geloof niet dat het mogelijk is om in een mensenleven de eeuwige God ten volle te leren kennen, zoals Hij graag wil dat we Hem kennen. Maar God gaf ons eeuwig leven door Jezus Christus, zodat we Hem mogen kennen. Niet alleen als Schepper of Rechter, maar ook als Vader. Alleen Jezus, de Zoon, kan ons de Vader leren kennen.

Wat is jouw levensdoel?

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat mijn eeuwige leven nu, in dit leven, al begonnen is en dat ik er mijn levensroeping van mag maken om U steeds dieper en persoonlijker te kennen. Dank U Heer, voor de rijkdom van Uw Woord, dat de Heilige Geest elke dag opnieuw voor mij verheldert en aan mij duidelijk maakt. Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.