Shop Doneer

Gods liefde kunnen we niet verdienen

Leestijd: 4 min.

Vandaag vraag ik je te beseffen dat we Gods liefde nooit kunnen verdienen. Zoek er nooit redenen voor in jezelf, want dan zul je teleurgesteld worden. Hoe meer je zoekt, hoe minder je zult vinden. Wees alleen bereid het te weten en het in geloof aan te nemen. Vertrouw op de liefde die God voor jou heeft. Dit wil ik illustreren met een gebeurtenis uit de bediening van Jezus. We vinden die in Lukas 7:36-50. Het is een prachtig verhaal.

En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten, wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares. (….) En Hij keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd; u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. (….) Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

Ik wil je wijzen op het verschil in houding tussen de vrouw en de Farizeeër. De Farizeeër was uiteraard religieus. Hij was iemand die op geen enkele manier vond dat hijzelf zondig was. Maar deze vrouw wist dat ze Gods liefde nodig had. Ze wist dat het geen zin zou hebben om een beroep op God te doen op basis van haar rechtvaardigheid, goede daden of religieuze praktijken. Ze wist dat ze er zelfs niet aan hoefde te beginnen om God en Jezus op basis daarvan te benaderen. Ze wist alleen dat ze behoefte had aan liefde.

Ze wist ook dat ze Gods liefde nooit zou kunnen verdienen. Er was niets wat ze kon doen om daarvoor in aanmerking te komen. Aan de andere kant lijkt me dat het probleem van de Farizeeër – en van massa’s keurig levende mensen vandaag de dag – zelfrechtvaardiging is. Hij dacht dat hij op de een of andere manier wel in aanmerking kwam voor de liefde van God, door goed te leven. Ik respecteer mensen die op die manier leven, maar er is iets belangrijks wat zulke mensen zich moeten realiseren – wat wij allemaal ons moeten realiseren – namelijk dat de liefde van God niet kan worden verdiend. Hoe goed we misschien ook mogen zijn, we hebben nooit ‘recht’ op de liefde van God.

Deze zondige vrouw mocht dus binnengaan, en deze rechtvaardige, keurig levende man was blijkbaar buitengesloten. Waardoor werd hij buitengesloten? Niet door God, maar door zijn eigen gerechtigheid.

De liefde van God kan nooit verdiend worden, maar wordt vrijelijk gegeven.

Gebed van de dag

O Heer Jezus, wat maakt dit indrukwekkende verhaal weer een diepe indruk op mij; uiteraard is er helemaal niets wat ik kan doen om Uw liefde te verdienen, maar U heeft uit eigen beweging mij in Uw liefde aangenomen tegen een onmetelijk hoge prijs, en mij zo verbonden aan de liefde van Uw Vader! Dank U Heer! Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.