Shop Doneer

Wat het leven de moeite waard maakt

Leestijd: 3 min.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. (Johannes 17:3)

Dit is het ware, ultieme, eeuwige doel van het leven: het kennen van God. Luister naar wat Paulus zegt in Efeziërs 3:14-19:

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Paulus bidt dat we op de één of andere manier, door de hulp van de Heilige Geest en door de openbaring die ons geschonken wordt in Christus, mogen begrijpen wat de maten zijn van wat niet gemeten kan worden – ‘hoe groot de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus is’. En dan gebruikt hij deze opmerkelijke woorden, die een welbewuste paradox inhouden: ...de liefde van Christus te kennen, die de kennis te boven gaat.

Er bestaat dus een liefde waarvan wij weten, maar die ons kennen te boven gaat. Dit is de liefde van God, de Vader van alle geslachten, door Christus Jezus geopenbaard door de Heilige Geest, en bekendgemaakt in de Bijbel. Een openbaring die op geen enkele andere manier tot ons kan komen.

Als je je leven lang succes hebt op elk terrein, maar je mist deze openbaring, het kennen van de liefde van God, dan zal je leven uiteindelijk afgeschreven worden als een mislukking, omdat je het echte doel van het leven hebt gemist.

Je kunt een geslaagde wereldse carrière hebben gemaakt, wetenschappelijk goed zijn onderlegd, heel rijk zijn, bewonderd en benijd worden door veel mensen – maar je kunt dat éne gemist hebben dat het leven echt zinvol en de moeite waard maakt.

Het kennen van God betekent dat je Zijn liefde kent als het vaste fundament van je leven.

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, wat ben ik dankbaar dat U steeds persoonlijker mag leren kennen! Wilt U mij juist in deze verwarrende tijd waarin we leven, maken tot een persoonlijke getuige van Uw liefde?! Leid mij door Uw Geest naar mensen die Uw liefde zo hard nodig hebben, bijvoorbeeld doordat zij kampen met ziekte of eenzaamheid. Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.