Shop Doneer

Gods medicijnfles

Leestijd: 2 min.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:20-22)

Al jarenlang ken ik die drie verzen uit het vierde hoofdstuk van het boek Spreuken door en door, als ‘Gods medicijnfles’. God zegt hier dat als we Zijn woorden en Zijn uitspraken op de juiste manier ontvangen, er leven is voor ons en genezing voor heel ons vlees. De kanttekening in mijn Bijbel vermeldt dat het woord dat is vertaald met ‘genezing’, ‘medicijn’ betekent. Daarom noem ik het ‘Gods medicijnfles’.

En God zegt dat Zijn medicijn zal voorzien in genezing voor heel ons vlees. Op elk gebied van ons lichaam zal het voorzien in gezondheid, maar denk eraan dat de gebruiksaanwijzing – zoals bij de meeste medicijnen - op het etiket staat… Het medicijn werkt alleen als je het inneemt volgens de voorschriften.

Er zijn vier voorschriften:

Sla acht op Gods Woord.

Neig je oor en luister naar wat Hij zegt.

Laat Zijn woorden niet wijken van je ogen, houdt ze voortdurend voor ogen.

Bewaar ze in het binnenste van je hart.

Als je het Woord van God tot je neemt volgens die vier instructies, dan zul je ontdekken, net als ik vele jaren geleden, dat Gods medicijnfles precies de resultaten geeft die het belooft. Het brengt leven en genezing voor heel ons vlees.

Na een jaar lang onafgebroken in een ziekenhuis te hebben gelegen, terwijl de artsen me niet konden genezen, heb ik ervaren dat Gods medicijn het werk deed.


Gebed van de dag

Heer, help mij om net als Derek Prince destijds deed, trouw te zijn in het innemen van mijn medicijn; ik wil trouw zijn in het tot me nemen van Uw Woord, omdat Uw Woord ook mij geneest! Dank U Heer Jezus, dat de kracht van Uw bloed het mogelijk maakte! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZAMBIA/ANGOLA

  • Blijf alsjeblieft bidden voor een degelijk tweedehands voertuig voor Ricky van der Walt, zodat hij de lange reis kan maken naar Noord Zambia en vervolgens Angola om daar honderden voorgangers en leiders te bedienen. Zodra hij kan gaan, kan hij een grote hoeveelheid Engelse audio-Bijbel-spelers, boeken, CD’s, DVD’s, Portugese materialen (voor Angola) en Franse materialen (voor de Republiek Congo) meenemen. Naast de training die hij geeft, heeft Ricky ook een krachtige bevrijding- en genezingsbediening, de voorgangers wachten op zijn bezoek.