Shop Doneer

Gods onweerstaanbare liefde

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben geadopteerd als kind van God
...omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, om heilig en smetteloos te zijn voor Hem in de liefde. Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. (Efeze 1:4,5)
Er zijn twee manieren om de bovenstaande tekst te benadrukken.
Om heilig en smetteloos voor Hem te zijn in liefde of Om heilig en smetteloos voor Hem te zijn. In Liefde...
Op welke plaats je de punt ook plaatst (het Griekse manuscript kende geen punten of komma's), het feit blijft dat Gods liefde niet door tijd wordt begrensd. Voordat de wereld werd geschapen, hield God al van ons, koos Hij ons al uit en bestemde Hij ons tot zijn kinderen. Hij arrangeerde de koers van ons leven zodat wij Hem zouden ontmoeten en zijn liefde zouden ervaren.
Er is een eenvoudig vers in het Hooglied waarin staat:
Liefde is zo sterk als de dood (8:6).
De dood is onafwendbaar. Als de dood komt, kan niemand haar dwingen om weg te gaan. Niemand kan zeggen: ,,Ik ben er nog niet klaar voor. Ik accepteer je niet." Niemand heeft de macht om de dood te weerstaan.
Het Nieuwe Testament neemt ons echter nog een stap verder. Toen Jezus stierf en weer opstond uit de dood, bewees Hij dat liefde sterker is dan de dood. De meest onweerstaanbare negatieve kracht in het universum werd overwonnen door de meest onweerstaanbare positieve kracht in het universum: Gods liefde. Liefde zal altijd haar doelen bereiken; ze is onoverwinnelijk. Ze accepteert geen blokkades. Ze zal ieder obstakel omzeilen om te komen waar ze wil gaan.
Gods liefde is persoonlijk en eeuwig. Ze gaat voorbij aan de tijd en is onoverwinnelijk. Beeld jezelf in dat jij die parel in de hand van Jezus bent. Zeg tegen jezelf: ,,Zijn liefde voor mij is persoonlijk en eeuwig, staat boven de tijd en is onweerstaanbaar." Bedenk vervolgens wat het Hem heeft gekost - alles wat Hij had. En zeg dan: ,,Dank U wel!"

Dank U Heer dat U mij in uw liefde hebt uitgekozen. Ik proclameer dat God al van mij hield, mij uitkoos en mij als zijn kind bestemde, voordat Hij de wereld schiep. Hij deed dit in zijn onweerstaanbare liefde. Ik ben geadopteerd als een kind van God. Amen.