Shop Doneer

Gods overvloed

Leestijd: 1 min.
Veel Bijbelteksten ondersteunen het feit dat Jezus de vloek van de armoede droeg. Laten we er twee bestuderen, te beginnen met 2 Korinthe 8:9:
Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden.De laatste woorden 'rijk zou worden' kunnen ook vertaald worden met 'rijk zou zijn', en dat is de betekenis die de Heilige Geest me liet zien. We kunnen rijk worden en vervolgens weer arm worden, maar rijk 'zijn' is een permanente staat. Jezus nam het kwaad - armoede - zodat wij het goede kunnen ontvangen - rijkdom. Jezus nam onze armoede, zodat wij zijn welvaart kunnen ontvangen.
Er zijn mensen die menen dat Jezus gedurende zijn hele aardse bediening arm was, maar persoonlijk deel ik die mening niet. We moeten daarbij goed het verschil zien tussen 'rijkdommen bezitten' en 'overvloed hebben'. Jezus was niet rijk in de zin van een dikke bankrekening of veel bezittingen, maar Hij had wel degelijk overvloed. Iemand die in staat is om vijfduizend mannen (vrouwen en kinderen niet eens meegerekend) van een maaltijd te voorzien, is beslist geen armoedzaaier. Trouwens, na de maaltijd was er nog veel meer voedsel over dan er in eerste instantie voorhanden was (zie Matteüs 14:15-21). Wat een prachtig beeld van overvloed!
Jezus gaf deze overvloed door aan zijn discipelen. Toen Hij hen uitzond om het evangelie te verspreiden, zei Hij tegen ze dat ze niets extra's mee moesten nemen. Maar hun getuigenis achteraf maakte duidelijk dat ze niets tekort waren gekomen (zie Lukas 22:35). Opnieuw, dat is dus geen armoede!
Jezus maakte zich nooit zorgen, en werd nooit onaangenaam verrast. Hij was kalm en had iedere situatie volkomen onder controle. Hij twijfelde nooit aan de goedheid van zijn Vader, die zou voorzien in alles wat Hij nodig had. En de Vader hield zich er altijd aan.

Dank U Jezus, voor uw geweldige werk aan het kruis. Ik proclameer dat U de vloek van de armoede voor mij heeft gedragen, zodat ik mag delen in uw overvloed. Leer mij om net als U blindelings te vertrouwen op de voorziening van mijn Vader. Leer mij de houding te hebben van een Koningskind. Omdat Jezus mijn armoede droeg, mag ik delen in zijn overvloed. Amen.