sluit
Shop Doneer

Gods partners

Leestijd: 2 min.

De eerste mens, Adam, was geen slaaf, want God riep hem om een partnerschap met Hem te vormen. Toen God wilde dat de dieren een naam kregen, zei Hij: 'Adam, kom eens en kijk naar deze dieren. Hoe denk jij dat ze moeten heten?' In het Hebreeuws is een naam altijd een indicatie van het wezen en karakter van de persoon achter die naam. Dus ook in het benoemen van de dieren, moest Adam het wezen van de dieren kennen en hun relatie tot elkaar. Als Adam een dier een naam gaf, was dat de naam. God noemde de dieren niet bij naam; Hij wilde dat Adam dat zou doen. Maar God gaf Adam het inzicht dat hij nodig had om deze opdracht uit te voeren. In onze relatie met God door Jezus Christus, zijn ook wij geen slaven; eerder zijn we Gods partners, Zijn vrienden.

De tekst Johannes 15:15 blijft ontzagwekkend:

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn ​heer​ doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Jezus hield niets achter. Als er iets is wat we niet weten, dan komt dat omdat we ons nog niet voldoende hebben uitgestrekt naar dat wat geopenbaard is. De echte uitdaging is om te doen wat we wel weten. Jezus reageerde op alles wat de Vader Hem liet zien; als wij hetzelfde doen, ontvangen wij dezelfde openbaring.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U mij hebt verlost. Heer, ik strek mij uit naar alles wat God openbaart, om tegelijk ook na te volgen wat ik al wel weet. Dank U Heer, voor het avontuur dat ik steeds mag blijven groeien in mijn vriendschap met U en zorgvuldig Uw instructies opvolg. Ik erken dat ik een vriend van Christus ben. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.