Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods plan voor volwassenheid

Leestijd: 2 min.

In Gods plan zijn er twee fundamentele eisen voor het groeien naar volwassenheid. Ten eerste moeten we door middel van de door God gegeven bedieningen onder Gods 'discipline-team' komen, dat Paulus benoemt in Efeze 4:11: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Zonder hun bediening is er geen leiderschap en geen toerusting, en zie ik niet in hoe christenen ooit geestelijk volwassen kunnen worden. De tweede vereiste is dat we niet op onszelf moeten blijven, maar deel gaan uitmaken van een groeiend lichaam van gelovigen.

In hetzelfde gedeelte stelt Paulus een ontnuchterend alternatief voor:

opdat wij geen jonge ​kinderen​ meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. (Efeze 4:14)

Als we niet onder de invloed van die vijfvoudige bediening komen – als we geen deel worden van een geestelijk lichaam en deze Bijbelse weg van discipline niet gaan – dan zullen we volgens Paulus jonge kinderen blijven,

heen en weer worden geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen om sluw tot dwaling te verleiden.

Ik ken heel wat christenen die aan deze omschrijving voldoen. Ieder jaar hebben ze weer een of andere nieuwe gril, een nieuwe leer of een nieuwe leraar om die gril aan te wakkeren. We moeten echter onder de discipline komen van Goddelijke, Bijbelse bedieningen. Ook moeten we deel uitmaken van een lichaam van gelovigen. Dat is de enige weg naar echte, blijvende, geestelijke volwassenheid. En nu... Hoe zit het met jou? Sta jij onder discipline? Maak jij deel uit van een lichaam? Groei jij naar volwassenheid?

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij vooruit leidt. Ik spreek uit dat ik onder discipline kom en deel uit ga maken van een lichaam dat voortdurend groeit naar volwassenheid, omdat ik wil groeien in geestelijke volwassenheid. Ik zal naar volwassenheid streven. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.