Shop Doneer

Gods plan voor volwassenheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal streven naar volwassenheid
In Gods plan zijn er twee fundamentele eisen voor het groeien naar volwassenheid. Ten eerste moeten we door middel van de door God gegeven bedieningen onder Gods 'discipline-team' komen, dat Paulus benoemt in Efeze 4:11: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Zonder hun bediening is er geen leiderschap en geen toerusting, en zie ik niet in hoe christenen ooit geestelijk volwassen kunnen worden. De tweede vereiste is dat we niet op onszelf moeten blijven, maar deel gaan uitmaken van een groeiend lichaam van gelovigen.
In hetzelfde gedeelte stelt Paulus een ontnuchterend alternatief voor:
opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen om sluw tot dwaling te verleiden.(Efeze 4:14)
Als we niet onder de invloed van die vijfvoudige bediening komen - als we geen deel worden van een geestelijk lichaam en deze Bijbelse weg van discipline niet gaan - dan zullen we volgens Paulus jonge kinderen blijven, heen en weer worden geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen om sluw tot dwaling te verleiden.
Ik ken heel wat christenen die aan deze omschrijving voldoen. Ieder jaar hebben ze weer een of andere nieuwe gril, een nieuwe leer of een nieuwe leraar om die gril aan te wakkeren. We moeten echter onder de discipline komen van Goddelijke, Bijbelse bedieningen. Ook moeten we deel uitmaken van een lichaam van gelovigen. Dat is de enige weg naar echte, blijvende geestelijke volwassenheid. En nu... Hoe zit het met jou? Sta jij onder discipline? Maak jij deel uit van een lichaam? Groei jij naar volwassenheid?

Dank U Heer, dat U mij vooruit leidt. Ik proclameer dat ik onder discipline kom en deel uit ga maken van een lichaam dat voortdurend groeit naar volwassenheid, omdat ik wil groeien in geestelijke volwassenheid. Ik zal naar volwassenheid streven. Amen.