Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods plan voor wereldvrede

Leestijd: 2 min.
Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het wie u liefhebben goed gaan.
(Psalm 122: 6)
Deze oproep tot gebed voor Jeruzalem is gericht aan iedereen die de Bijbel aanvaardt als Gods gezaghebbende Woord. God wil dat al Zijn kinderen uit ieder volk, elk land, in iedere taal en uit iedere achtergrond, zich betrokken voelen bij de vrede van één bepaalde stad: Jeruzalem.
Deze oproep van God, door de mond van David, heeft een belangrijke, praktische reden. Gods doel met deze tijd zal haar hoogtepunt bereiken in de vestiging van Zijn Koninkrijk. Iedere keer dat we de bekende woorden bidden uit het Onze Vader (zie Mat. 6:9:13) 'Uw Koninkrijk kome', verklaren we ons één met dat doel. Laten we echter niet uit het oog verliezen dat het gebed verder gaat: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Gods Koninkrijk zal op aarde gevestigd worden. Nu is het nog onzichtbaar voor het menselijk oog, maar het is niet vaag of vormloos. Uiteindelijk zal het zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn op aarde.
De hoofdstad en het centrum van Gods Koninkrijk op aarde zal Jeruzalem zijn. Zuiver, rechtvaardig regeringsbeleid zal uitgaan van Jeruzalem en vandaaruit zullen alle landen van de wereld gezegend worden.
Als antwoord daarop zullen de geschenken en de aanbidding van al deze landen naar Jeruzalem terugstromen. Op deze manier zullen de vrede en voorspoed van alle landen afhangen van de vrede en voorspoed van Jeruzalem. Totdat Jeruzalem tot haar rust ingaat, kan geen ander land ter wereld echte of permanente rust en vrede ervaren.
Aan alle mensen die gehoor geven aan Gods roep om Jeruzalem lief te hebben en te bidden voor haar vrede, geeft de Heer een bijzondere, kostbare belofte: zij zullen rust genieten. Het woord dat in het Nederlands vertaald is met 'rust' en in het Engels met 'voorspoed', heeft een rijke, diepe betekenis. Het staat voor een diep innerlijk welzijn, vrij zijn van zorgen en bezorgdheid.
Als wij ons aansluiten bij Gods plan voor wereldvrede, door voor Jeruzalem te bidden, dan zullen we nu al een voorproefje krijgen van die geweldige, bovennatuurlijke vrede.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik sluit mijzelf aan bij Uw plan voor wereldvrede en ik wijd me toe om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Laat die bovennatuurlijke sjaloom en vrede over Jeruzalem komen, Heer, juist nu er nog zoveel dreiging, onrust, haat en strijd is om de stad die U voor eeuwig heeft gekozen als het centrum van Uw Koninkrijk op aarde. Amen.