Shop Doneer

Het hoogste doel: Gods plezier!

Leestijd: 4 min.

Het principe dat alles geschapen is om God te verheerlijken, geldt niet alleen maar in het Oude Testament. Ook voor de nieuwe schepping die door het werk van Jezus Christus tot stand gekomen is, geldt dit. Luister maar naar Paulus in Efeziërs 1:5-6:

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

God heeft dus al van voordat de wereld er was, een plan dat de eeuwigheid omspant. Dat plan heet 'het welbehagen van Zijn wil', en het plan draait om degenen die Zijn kinderen worden door het geloof in Jezus Christus, maar het doel van dat plan is de 'lof van de heerlijkheid van Zijn genade'. Alles wat God doet, is uiteindelijk voor Zijn heerlijkheid. En let er goed op dat Gods genade die Hij bewees door Jezus Christus hier altijd mee in verband staat. Gods genade werkt uiteindelijk altijd Zijn heerlijkheid en glorie uit. Als er iets in ons leven is wat geen glorie voor God voortbrengt, dan is het niet een product van Gods genade. Dit is een belangrijke toets voor de dingen die wij doen en wat we vervolgens doen met de eer die we daarvoor ontvangen; zijn we ons bewust dat het Gods genade is die ons bekwaam maakt, of houden we (iets van) de eer en glorie voor onszelf?

Even verderop, in Efeziërs 1:12, omschrijft Paulus Gods doelstelling als volgt: opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Alles wat voortkomt uit ons vertrouwen op Christus moet dus zijn 'tot eer van Gods grootheid'.

Tenslotte vinden we in het boek Openbaring een beschrijving van de lofprijs en aanbidding van de hele schepping. Alles in de hemel, op de aarde en in de zeeën komt tot één gezamenlijke uitbarsting van lofprijs. Het staat prachtig beschreven in Openbaring 4:11:

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, (Merk op wat een eerste doel is: Gods heerlijkheid, dan de eer, dan de macht. En hoe komt dat?) want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil (KJV: 'genoegen' of 'welbehagen') bestaan zij en zijn zij geschapen.

Wat is het hoogste doel van de schepping? Gods genoegen. Andere vertalingen zeggen door Uw wil. We kunnen dit ook samenvoegen: voor het genoegen van Uw wil. Er bestaat geen hoger doel in dit leven dan God vreugde, genoegen, te geven. (In Engelse vertaling staat hier 'pleasure', waar ons woord 'plezier' vandaan komt.) Dat God voldoening vindt, plezier schept in ons leven, is het hoogste doel wat we ooit kunnen bereiken. Als we dit de basis maken van ons denken, beginnen Gods wegen en gedachten in ons vorm te krijgen. We kunnen het ons niet veroorloven alles eerst terug te brengen op onszelf: Wat zit er voor mij in? Wat kan ik hier voor mezelf uithalen? Nee, de vraag die we ons moeten stellen is: 'Schept God hier behagen in? Brengt dit God eer?'

Deze vraag is een heerlijke basismotivatie voor iedere dag!

Gebed van de dag

Heer, ik kies ervoor om niet op mezelf gericht te zijn, maar die omslag in mijn denken te maken: U bent het centrum van alles, dus ook het centrum van mijn leven. Mijn leven is niet voor mezelf, maar om U glorie te brengen en U te eren, Heer! Amen.

Boeken over leven met God als doel

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en Zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.