Shop Doneer

Gods raad

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we dat goddelijke wijsheid ons leven binnenkomt door de vreze des Heren, en dat die ons hart bewaart in Gods geboden. Goddelijke wijsheid zal dus niet in de eerste plaats onze intellectuele capaciteiten beïnvloeden, hoewel ze zeker ons verstand zal verlichten. Ze zal geen vervanging zijn voor onderwijs; ze zal niet voor ons doen wat onderwijs kan doen. Gods wijsheid is volkomen uniek. Ze komt onze geest binnen en opent onze ogen, zodat we Gods doelen leren zien, en ons leven en de dingen om ons heen zien in het licht van het Goddelijke doel en de Goddelijke raad.
In de Bijbel is raad sterk gerelateerd aan wijsheid. Als we Gods wijsheid hebben, ontvangen we Zijn raad. Met Gods raad weten we hoe we moeten handelen in verschillende situaties; we weten hoe we met verschillende mensen moeten omgaan en hoe we hen kunnen helpen.
Prediker 10:10b zegt: Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Wijsheid toont ons de weg die we moeten gaan; ze loodst ons langs valkuilen, strikken en verborgen gevaren in het leven.
Wijsheid wordt gevonden in het verborgene - in het binnenste van de menselijke geest. Er is slechts één toegang naar het verborgene van de mens, maar we kunnen deze plaats niet bereiken door intellectueel onderwijs. In plaats daarvan moeten we ons openstellen voor God, die ons Zijn wijsheid zal schenken in ons verborgene via één kanaal: de vreze des Heren. We moeten God vragen dat kanaal voor ons te openen. In Psalm 2:11 staat:
Dien de Heere met vreze, verheug u met beving.
Er wordt ons niet geleerd om gewoon de Heer te dienen, maar om de Heere met vreze te dienen. Ons natuurlijke verstand echter heeft grote moeite met het begrijpen van het tweede deel van het vers. Wij denken: als er vrees is kan ik mij niet verheugen; als ik mij verheug is er geen ruimte voor vrees. We zijn van nature geneigd te denken dat vrees en vreugde elkaar uitsluiten. Dit is echter niet het geval.
We moeten leren dat we het recht hebben ons te verheugen. Op geestelijk gebied is het in feite door de vreze des Heren dat we ons kunnen verheugen. Zonder de vreze des Heren is onze vreugde oppervlakkig, onecht en onbestendig. De combinatie vrees en vreugde geeft voorspoed in het leven als christen. Onze geestelijke veiligheid ligt verzekerd in de balans tussen de vreze des Heren en de vreugde in de Heer.

Heer, wat verlang ik naar Uw goddelijke raad, om U ten volle te kunnen dienen met vreze! Dank U dat ik mij diep mag verheugen in U, MET vreze... en dat in die goddelijke combinatie van vrees en vreugde, mijn geestelijke veiligheid geborgen is! Amen.