sluit
Shop Doneer

Gods standaard voor vriendschap

Leestijd: 2 min.

In de wereld van vandaag heeft het idee van vriendschap behoorlijk aan diepgang en betekenis ingeleverd. Het is in veel gevallen een goedkoop woord geworden, omdat ook vriendschappen heel goedkoop en oppervlakkig kunnen zijn. Maar ik wil duidelijk maken dat Gods standaard voor vriendschap niet veranderd is. Voor God is vriendschap gebaseerd op de toewijding aan een verbond. Door deze verbondstoewijding werd Abraham een vriend van God. Onder het nieuwe verbond wil Jezus ons in zo'n zelfde relatie met God brengen. Hij wilde dat we Zijn vrienden zijn – zoals Abraham die binnenging onder het Oude Verbond.

In Johannes 15 zegt Jezus tegen Zijn discipelen:

Ik noem u niet meer slaven…, vrienden noem ik jullie... (Johannes 15:15, NBV)

Dit is een promotie, van 'slaaf-zijn' naar 'vriend-zijn'. Maar we moeten goed begrijpen dat zowel voor Abraham als voor ons die vriendschap niet goedkoop is. Het kost je iets om een vriend van Jezus te zijn. Onze basis voor onze vriendschap met Jezus is dezelfde als die van Abraham: verbondstoewijding. Jezus stond op het punt Zijn leven voor ons neer te leggen toen Hij zei:

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden (Johannes 15:13)

Als we dus vrienden van Jezus willen zijn, moeten we ons leven voor Hem afleggen. Het is een toewijding die van twee kanten moet komen.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U mij heeft verlost. Ik besluit dat ik mijn leven voor U wil afleggen en het aan U wil overgeven, omdat U Uw leven voor mij heeft neergelegd. Ik ben een vriend van Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.