sluit
Shop Doneer

Gods standaard voor vriendschap

Leestijd: 1 min.
In de wereld van vandaag heeft het idee van vriendschap behoorlijk aan diepgang en betekenis ingeleverd. Het is in veel gevallen een goedkoop woord geworden, omdat ook vriendschappen heel goedkoop en oppervlakkig kunnen zijn. Maar ik wil duidelijk maken dat Gods standaard voor vriendschap niet veranderd is. Voor God is vriendschap gebaseerd op de toewijding aan een verbond. Door deze verbondstoewijding werd Abraham een vriend van God. Onder het nieuwe verbond wil Jezus ons in zo'n zelfde relatie met God brengen. Hij wilde dat we Zijn vrienden zijn - zoals Abraham die binnenging onder het Oude Verbond.
In Johannes 15:15 zegt Jezus tegen zijn discipelen:Ik noem u niet meer slaven..., maar Ik heb u vrienden genoemd.
Dit is een promotie, van slaaf-zijn naar vriend-zijn. Maar we moeten goed begrijpen dat zowel voor Abraham als voor ons die vriendschap niet goedkoop is. Het kost je iets om een vriend van Jezus te zijn. Onze basis voor onze vriendschap met Jezus is dezelfde als die van Abraham: verbondstoewijding. Jezus stond op het punt zijn leven voor ons neer te leggen toen Hij zei:Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden (Johannes 15:13). Als we dus vrienden van Jezus willen zijn, moeten we ons leven voor Hem afleggen. Het is een toewijding die van twee kanten moet komen.

Dank U Jezus, dat U mij heeft verlost. Ik besluit dat ik mijn leven voor Hem wil afleggen en het aan Hem overgeven, omdat Jezus zijn leven voor mij heeft neergelegd. Ik ben een vriend van Christus. Amen.