Shop Doneer

Gods stem horen

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we uit Psalm 95 en eindigden bij het eerste deel van vers 7, maar daar eindigt het niet. In één adem gaat hetzelfde vers verder met het begin van een nieuwe paragraaf. Daarin wordt een wonderbaar geheim onthuld:

Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet....

Waarom is deze bijzondere aansporing opgenomen in een gedeelte over aanbidding? Omdat het tijdens aanbidding is dat wij Gods stem werkelijk horen! Als we aanbidden, zijn we aan het eind van ons praten gekomen. Wanneer we klaar zijn met al ons roepen en onze lofprijzing, worden we stil in een houding van eerbied voor God.

Iemand zei eens dat veel charismatische mensen bang zijn voor stilte, in tegenstelling tot traditioneel kerkelijke broeders en zusters, die vaak de verstilling juist weer beter kennen. Dat zou best eens kunnen kloppen. Feit is echter, dat voor ons allemaal vroeg of laat die tijd van zwijgen er toch komt. Wie weet hoe lang die stilte duurt? Zijn we bereid God tien minuten te geven? De meeste kerken zouden tien minuten stilte volkomen ongepast vinden. Maar natuurlijk bepaalt alleen God hoe lang onze stilte voor Hem behoort te zijn. Maar in die houding, hoe lang ook, staan we open om Zijn stem te horen.

Ruth en ik nemen vrijwel iedere dag de tijd om God te prijzen en aanbidden. En heel vaak, als we komen in een houding van aanbidding, als onze geest stil wordt voor God, spreekt Hij tot ons. We hebben veel leiding, waarschuwing en bemoediging van Hem ontvangen in deze momenten. Met profetische uitingen ben ik over het algemeen heel voorzichtig, maar als iemand ermee komt in een houding van aanbidding en niet de harmonie verstoort, ben ik meestal bereid te geloven dat het God is die tot ons spreekt. Als we echter nooit tot die plaats van aanbidding komen, kan het zijn dat we God ook nooit de gelegenheid geven tot ons te spreken.

Let op de voortgang die in psalm 95 beschreven staat: jubelende, juichende, uitbundige lofprijzing brengt ons in de tegenwoordigheid van God. Maar op het moment dat we in Zijn tegenwoordigheid zijn gekomen, verandert onze reactie op Hem. Dan is het niet langer een uiting van dankzegging en lofprijzing, maar een houding van eerbied en aanbidding in de tegenwoordigheid van de Almachtige God, waardoor wij open staan om Zijn stem te verstaan.

Gebed van de dag

Heer, leer mij om door lofprijs de weg te banen, zodat U in de momenten van aanbidding die volgen, tot mij kan spreken, zodat ik Uw heil zie. Heer, ik wil mijn eigen stem laten verstillen en uw stem verstaan. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.