Shop Doneer

Gods uitverkorenen

Leestijd: 2 min.

Mijn vrouw en ik waren ooit betrokken bij de hulp aan twee Joodse vrouwen die waren ontsnapt uit de toenmalige Sovjet Unie. Deze vrouwen hadden hun hoop gevestigd op onze hulp. We gingen door een behoorlijke strijd om hen bij te staan, maar door de genade van God kregen we dat uiteindelijk voor elkaar. Op een dag liep ik in mezelf te mopperen, terwijl ik een steile heuvel in Haifa beklom om iets voor deze vrouwen te regelen. Het was een snikhete dag, en hoewel de vrouwen altijd erg dankbaar waren, vond ik dat ik toch wel heel veel voor hen moest doen. Toen gaf God me deze Bijbeltekst, waarvan ik niet meer wist waar die in de Bijbel stond:

Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in ​Christus​ ​Jezus​ zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. (2 Timoteüs 2:10)

Tijdens die ervaring op de heuvel werd ik me pijnlijk bewust dat ik nog heel ver verwijderd was van wat Jezus deed aan het kruis. De ongemakkelijke ervaring die ik had, was niets vergeleken met wat Hij deed. Jezus' doel was om Gods uitverkorenen te laten binnenkomen in de verlossing met eeuwige heerlijkheid.

We zouden allemaal meer tijd moeten nemen om na te denken over het begrip 'heerlijkheid'. Dat is immers onze bestemming. Als er een prijs te betalen is voor de heerlijkheid, neem dan van me aan, die is het dubbel en dwars waard. Soms worden we misschien gevraagd om de twee afgoden van gemak en comfort op te geven. Als we visie krijgen op de winst die te behalen is als wij ons persoonlijk gemak opgeven en bereid zijn offers te brengen, dan zullen we op een dag mensen ontmoeten in de heerlijkheid, die daar zijn vanwege wat wij gedaan hebben.

Dat was Jezus' motivatie. Hij deed het niet voor zichzelf, maar om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen.

Gebed van de dag

Dank U Vader, voor Jezus' werk aan het kruis. Ik spreek naar U uit dat ik de twee afgoden van gemak en comfort opgeef, om alleen U te dienen, net zoals Jezus deed, om redding te brengen aan Gods uitverkorenen. Jezus droeg mijn schaamte, zodat ik mag delen in Zijn heerlijkheid. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.