Shop Doneer

Gods ultieme openbaring: Jezus de Christus

Leestijd: 3 min.

In landen waar Kerstfeest in vrijheid wordt gevierd, hangt er in de periode rond Kerst een speciale sfeer in de lucht. En dat komt niet alleen door de kerstmuziek in de winkelcentra. Uit mijn eigen kindertijd herinner ik me dat het Kerstfeest altijd op een bepaalde manier mijn hart raakte. Ik geloofde toen nog niet in God, maar toch deed Kerst iets met me. Op de één of andere manier voelde ik dat er een dimensie ontbrak in mijn leven, iets wat me compleet zou maken. Die gevoelens bleven nooit lang. Als het nieuwe jaar begon, waren ze snel weer weg. Maar nooit helemaal - ergens op de achtergrond wist ik dat er iets miste. Ik geloof dat er duizenden niet gelovige mensen op straat lopen die hier iets van herkennen... Kerst gaat maar om één ding: de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, onze Redder. Het is belangrijk dat we Christus plaatsen in het centrum van alle Kerstdrukte. De andere kant is dat Kerstfeest in onze Westerse samenleving voor veel mensen vooral samenhangt met materialisme, commercie en genotzucht. De Bijbel waarschuwt ons daar echter duidelijk voor:

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. (Galaten 6:8)

Het is een uitdaging om vanuit dit principe te leven. Met al onze gedachten, woorden en handelingen, zelfs in de manier waarop we onze tijd en ons geld besteden, zijn we voortdurend aan het zaaien. En alles wat we zaaien, zullen we terug ontvangen - oogsten. Dus wat zaaien we? De Bijbel zegt dat we kunnen zaaien op de akker van ons vlees, maar dan zal onze oogst bestaan uit verderf, oftewel: teleurstelling, frustratie en afbraak. Als we echter zaaien vanuit de Geest van God, dan zullen we eeuwig leven oogsten. We zullen een rijker, voller en overvloedig leven hebben, het soort leven dat Jezus ons kwam brengen. Om niet te hoeven lijden onder de frustratie van de oogst uit het vlees, moeten we zaaien in de Geest. Eén manier om dat te doen is door ons hart en onze gedachten te blijven richten op Jezus. Keer op keer roept de Bijbel ons hiertoe op:

Welnu dan, ... laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. (...) Want let toch scherp op Hem...(Hebreeën 12:2-3)

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:1)

Als we de juiste focus hebben in ons leven, zal ons leven ook de juiste koers hebben. Is het je wel eens opgevallen, dat als een auto of motor uit de bocht vliegt, deze opvallend vaak juist tegen die enige boom aanrijdt die in de wijde omgeving te zien is? Er schijnt een verband te zijn tussen onze ogen en onze hersenen. Iemand die denkt 'niet tegen die boom aanrijden', zal zich daar onbewust zo op richten dat hij er juist naar toe stuurt. Laten we ons dus richten op Jezus, en niet op alle dingen die we niet zouden moeten doen. We mogen ons laten bemoedigen door het feit dat God ons zo heeft gemaakt dat we onze volle aandacht maar op één ding tegelijk kunnen richten. Daarom wil Hij dat we ons richten op Hem. Dat maakt het ook gemakkelijker om verleidingen te weerstaan en niet te zaaien op de akker van ons vlees.

Om Jezus het absolute middelpunt te maken van onze aandacht, zullen we ons de komende periode gaan verdiepen in het karakter van Jezus en Zijn doelen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, U bent het zo waard om in het middelpunt van mijn aandacht te staan. Help mij om de komende tijd meer gericht te zijn op U, juist op de plekken waar ik eerder op iets anders gericht was. Dank U voor het licht van Uw komst in mijn leven en mijn denken. Ik prijs U! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

PERZISCHE GOLF

  • Bid dat de Heer meer deuren opent om de mensen in deze landen te bereiken met Dereks onderwijsmateriaal in het Engels, Arabisch, Farsi en andere talen.
  • Veel mensen vinden Dereks onderwijs online en via verschillende social media. Bid dat dit doorgaat en zich uitbreidt.