Shop Doneer

Gods vermommingen

Leestijd: 1 min.
In de Bijbel zeggen namen altijd iets over de aard van de persoon die de naam draagt. Ze maken iets bekend over zijn of haar karakter en bestemming. Eerder dit jaar hebben we in diverse overdenkingen gekeken naar de verbondsnamen van God, waarmee Hij verschillende unieke karaktereigenschappen van zichzelf aan ons bekendmaakt:
als Jahweh Jireh is Hij onze Voorziener;
als Jahweh Rafa is Hij onze Geneesheer;
als Jahweh Shamma is Hij de Altijd Aanwezige;
als Jahweh Tsidkenu is Hij onze Gerechtigheid;
alsJahweh Nissi openbaart Hij zich als onze Banier van overwinning in de strijd;
als Jahweh Shalom is Hij onze Vrede;
als Jahweh Roï is Hij onze Herder.
God gebruikt deze namen om de mensen iets over zichzelf bekend te maken. Soms gebruikt God echter ook 'vermommingen' in zijn omgang met mensen - Hij gaat als het ware incognito. Dit is een boeiend aspect van onze God, waar we in de komende periode uitgebreid naar zullen kijken.
Waarom zou God vermommingen willen gebruiken? Je zou toch denken dat Hij de laatste is die daar behoefte aan heeft? Toch komt het principe dat God soms verhullingen gebruikt, op verschillende plaatsen in de Bijbel naar voren. Zo vinden we in Spreuken een vers dat onze gedachten prikkelt:
Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen om een zaak te doorgronden.
(Spreuken 25:2)
Deze tekst zegt dat het aan God is om dingen te verbergen, en aan koningen om dingen uit te zoeken. Het woord
koningen staat hier voor het hoogste niveau van de mensheid. Al met al kunnen we concluderen dat het één van de belangrijkste prestaties van de mensheid is - en wel op het hoogste niveau - om te ontdekken wat God heeft verborgen. In de komende overdenkingen gaan we op weg om uit te vinden op welke manieren God tot ons komt in verhullingen, in gedaanten die we als mens moeten onderzoeken en leren begrijpen.

Heer, dank U dat U zoveel meer en groter bent dan wij kunnen bevatten - en dat U mij uitdaagt om U beter en dieper te leren kennen. Ik wil me toewijden om meer te leren over de vele aspecten van wie U bent en hoe U Zich openbaart in Uw woord. Ik verheug me op het avontuur om te ontdekken wat U in Uw Woord heeft verborgen. Ik loof U om Uw grootheid!