Shop Doneer

Gods wil doen

Leestijd: 2 min.

Waarom zijn we hier op aarde? Niet om onze eigen wil te doen, maar om de wil van Jezus te doen. Hij is onze opdrachtgever. Paulus schreef in Kolossenzen 1:9:

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te ​bidden​ en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.

We moeten gevuld worden met de kennis van Gods wil. Met andere woorden: Kennis van de wil van Christus moet ons hele denken vervullen en beheersen. Iedere motivatie en iedere intentie moet gestuurd worden door het kennen van Christus' wil.

Paulus schreef vervolgens in Kolossenzen hoofdstuk 4:12:

Epafras groet u, die een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.

Een gelovige wordt volmaakt en compleet in zoverre dat hij de hele wil van God vervult. In Hebreeën 13 staat deze waarheid prachtig verwoord:

De God nu van de ​vrede, Die de grote ​Herder​ van de schapen, onze Heere ​Jezus​ ​Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige ​verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door ​Jezus​ ​Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ​Amen. (Hebreeën 13:20-21)

We zijn compleet en volmaakt gemaakt en we komen tot vervulling, in zoverre we de wil van God doen, precies zoals Jezus tijdens Zijn leven op aarde uitsluitend vervulling vond in het doen van Gods wil. Als er onbalans, frustratie of emotionele onrust in je leven is, onderzoek dan eens waar je staat in relatie tot Gods wil voor je leven, want je kunt alleen vervulling vinden en tot volmaaktheid worden gebracht in de mate waarin je de wil van God kent en doet. Al het andere brengt alleen maar incompleetheid en frustratie.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw werk in mij. Ik proclameer mijn hoop om volmaakt te staan in de hele wil van God, en alleen vervulling te vinden in het doen van Zijn wil.
Ik ben volmaakt in Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.