Shop Doneer

Gods wil vervullen

Leestijd: 2 min.

Dankbaarheid is een manier om de vrede van Christus in ons hart uit te drukken - een uiting van het Woord van Christus dat rijkelijk in ons is. Dankzegging is een principe dat ons in alles wat we doen zou moeten leiden (zie Kolossenzen 3:15-17). Laten we drie korte maar belangrijke teksten doornemen, te beginnen met 1 Thessalonicenzen 5:16-18: Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in ​Christus​ ​Jezus​ voor u. Hier zie we drie eenvoudige instructies:

  1. Je altijd verblijden;
  2. Bidden zonder ophouden;
  3. God in alles danken.

Over dat danken concludeert Paulus: Want dit is de wil van God in ​Christus​ ​Jezus​ voor u. Als we God niet danken, dan vervullen we Zijn wil niet. Dan zijn we dus buiten Zijn wil. Het is heel belangrijk dat te beseffen.

Het tweede vers over dankzegging beschrijft dat dankbaarheid een essentiële uiting is van de volheid van de Geest. Paulus schreef: Blus de Geest niet uit. En dit is wat hij schrijft in Efeze 5:17-18:

Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.

Paulus beschrijft hier een positief en een negatief begrip over de wil van God. Als we deze waarheden over Gods wil niet begrijpen, dan zijn we dom. Iedere vermaning is van gelijke waarde. Het is verkeerd voor een christen om dronken te worden, maar het is net zo verkeerd om niet vervuld te zijn met de Heilige Geest. Vaak richten we ons veel meer op de dingen die we niet mogen doen – onszelf zo volgieten met wijn dat we er dronken van worden – maar we vergeten wat we wél moeten doen – ons laten vervullen met de Heilige Geest. Die vervulling is noodzakelijk.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor alles wat U voor me heeft gedaan. Ik weet dat door dank te zeggen, ik de wil van God doe en uiting geef aan de volheid van de Geest in mij. Ik zal mijn dankbaarheid tonen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.