Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods wil voor jou is goed, welbehaaglijk en volmaakt

Leestijd: 3 min.
Thema: Leer bidden

Zoals we gisteren zagen moet, als we ergens voor bidden, onze eerste vraag zijn: ‘Bid ik hiervoor omdat ík dit wil, of omdat God dit wil?’ Dat maakt een groot verschil. Als het is omdat ik het wil, dan worden mijn gebeden mogelijk niet verhoord. Maar als ik bid omdat God het wil, dan zullen ze verhoord worden. Vandaag ga ik in op hoe dat in de praktijk kan zijn.
Er zijn bepaalde gebieden waar mensen regelmatig voor bidden, zoals het vragen om genezing voor de zieken, of om Gods voorziening in een financiële nood. Zelfs in zulke situaties, waarvan we denken dat het zeker binnen de wil van God zal zijn, moeten we onszelf afvragen: ‘Bid ik voor genezing omdat ik per se genezen wil worden, of omdat ik geloof dat God wil dat ik genees? Bid ik om financiële voorspoed omdat ik dat wil, of omdat dit Gods wil is? Het antwoord op deze vraag zal invloed hebben op onze hele benadering van God.
Ooit kwam er een vrouw naar me toe. Ze vroeg mij om te bidden voor haar zoon die in het ziekenhuis lag. Hij was ongeveer twaalf jaar oud en hij was ongeneeslijk ziek. Ik stond klaar om met haar te gaan bidden, maar zonder er echt goed bij na te denken zei ik: „Heb je je zoon al overgegeven aan de Heer?” Toen ik haar die eenvoudige maar confronterende vraag stelde, werd ze hysterisch. Ze dacht dat ik haar probeerde te vertellen dat haar zoon zou gaan sterven. Dat is beslist niet wat ik in gedachten had. Ik wilde haar er gewoon op wijzen, dat zolang zij haar wil erdoor wilde drukken, de wil van God niet ten uitvoer kon komen. Zolang zij haar zoon vasthield, kon Gods hand hem niet aanraken. Zo lang wij blijven proberen onze eigen wil door te drukken, laten we geen ruimte voor de wil van God.
Nadenkend over het afleggen van je eigen wil en het omarmen van Gods wil, moet je drie waarheden goed in gedachten houden. Om te beginnen, God houdt meer van jou dan jij van jezelf houdt. Ten tweede, God begrijpt jou beter dan jij jezelf begrijpt. En ten derde, God wil alleen het beste voor jou. Als je je echt overgeeft aan de wil van God, dan zul je ontdekken dat het is zoals de Bijbel zegt, Gods wil voor jou is goed, welbehaaglijk en volmaakt (Romeinen 12:2). Iemand die leeft vanuit eerbiedige onderwerping, begrijpt dat gebed niet een manier is om God te laten doen wat wij willen. Als wij zeggen: „Uw wil geschiedde”, dan worden wij instrumenten voor God om te doen wat Hij wil.
Bedenk wat Paulus zei in Efeze 3:20: Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen… (NBG).
Wat God wil doen is veel groter, veel hoger en veel beter dan alles wat jij of ik ons ooit kunnen voorstellen. Zolang we God beperken om enkel datgene te doen wat wij willen, missen we wat God wil. Dus om het beste van God te ontvangen in onze gebeden, moeten we tot God komen op dezelfde manier zoals Jezus tot God kwam, met eerbiedige onderwerping en een houding die zegt: „God, niet zoals ik het wil, maar zoals U het wilt.

Vader, leer mij om in gebed altijd de juiste motivatie te hebben: Uw wil. In het vertrouwen dat Uw wil voor mij goed, welbehaaglijk en volmaakt is, geef ik mijzelf aan Uw wil over. Wilt U mij zó met deze waarheid doordringen dat ik de angst kan loslaten om de dingen die ik zelf wil. U bent bij macht veel meer te doen dan ik bid of besef!