Shop Doneer

Zijn wil voor ons

Leestijd: 2 min.
En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn ​heiligheid. (Hebreeën 12:9-10)

Gisteren lazen we dat we in Christus allemaal al heiligen zijn, maar tegelijk is het Gods verlangen dat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt iets verderop:

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zien zal. (vers 14)

We zijn dus al heiligen, maar het is ook deel van onze roeping om heiligheid na te jagen. En ten tweede, om heiligheid te verkrijgen, moeten we vrede met iedereen najagen. We moeten proberen om in vrede met iedereen te leven en ruzie of meningsverschillen voor zover mogelijk te vermijden. De schrijver waarschuwt ons ook dat we de Heer niet zullen zien als we geen deel krijgen aan Zijn heiligheid.

In een andere Bijbeltekst lezen we meer over Gods verlangen naar heiligheid in Zijn volk:

Want dit is de wil van God: uw heiliging... (1 Thessalonicenzen 4:3)

Wat is precies 'heiliging'? De uitgang '-ing' houdt in dat er iets wordt gecreëerd wat correspondeert met de inhoud van wat aan '-ing' vooraf gaat. Reiniging betekent bijvoorbeeld rein maken. Heiliging betekent dus heilig maken. Het is een proces, wat God initieert bij al Zijn kinderen, maar waarin wij als 'heiligen' in de pas mogen lopen met Gods werk van heiliging in ons leven.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij heeft geroepen. Ik zal heiligheid en vrede met alle mensen najagen, om deel te krijgen aan Uw heiligheid, want ik ben heilig. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.