sluit
Shop Doneer

Gods Woord als rechter en als water

Leestijd: 3 min.

Vandaag kijken we naar twee andere functies van het koperen wasvat. Koper is altijd een beeld van goddelijk onderzoek en oordeel. God ziet je, er is niets voor Hem verborgen, alle dingen liggen open en bloot voor zijn ogen. In Johannes 12:47-48 zegt Jezus:

En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, oordeel Ik hem niet; want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem oordelen op de laatste dag.

Petrus schrijft dat God de Vader de rechter is (zie 1 Petrus 1:17). Johannes zegt dat de Vader het oordeel aan de Zoon heeft overgedragen (zie Johannes 5:22). Maar in Johannes 12 zegt Jezus: ,,Ik ga jullie niet beoordelen. Ik heb alle oordelen aan het Woord toegewijd.”

Het oordeel zal geveld worden op basis van de standaard van Gods Woord. Dat is de absolute standaard van goddelijk oordeel, en dit zegent ons met de mogelijkheid om onszelf te beoordelen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden (1 Korinthiërs 11:31). Door wie worden we dan niet geoordeeld? Door God. God zegt: ,,Als je jezelf beoordeelt door in de spiegel te kijken, hoef ik je niet te beoordelen.”

Ten derde is Gods Woord als water

Water vertegenwoordigt de reinigende werking van Gods Woord.

Zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, om de gemeente in al haar heerlijkheid voor zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos. (Efeziërs 5:25-27)

Deze teksten gaan over het kruis waar Christus zichzelf offerde. Het is de wassing met het water van het Woord, waardoor Hij reinigt en heiligt wat Hij eerst verloste met zijn bloed. Houd dit in gedachten: Christus verloste de Kerk door zijn bloed, zodat Hij haar vervolgens kon reinigen met het water van Gods Woord. Heiligmaking, heiligheid en de vervulling van Gods wil in ons leven, zijn afhankelijk van het bloed dat vloeide aan het kruis, en het water van het Woord. Hen die bij het bronzen altaar kwamen, maar zich niet wasten in het wasvat, wachtte de doodstraf. Misschien ben je verlost door je geloof in Christus’ dood aan het kruis, maar als je je niet wast met het water van Gods Woord, kun je niet geheiligd worden. Jezus komt terug voor een Kerk die heilig en glorieus is geworden door zich te wassen met het water van Gods Woord. Dat is heel duidelijk. Iedere gelovige die niet het Woord van God bestudeert, zich eraan onderwerpt, het gehoorzaamt en ernaar leeft, kan niet verwachten dat hij klaar is voor de komst van Christus.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat Uw Woord niet alleen mijn spiegel is, maar ook mijn rechter, en dat U gekomen door bloed, maar ook door water (zie 1 Johannes 5:6). Door uw bloed ben ik gered en door het water van Uw Woord wordt ik voortdurend gereinigd en geheiligd, om rein en klaar te zijn voor Uw komst! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ARMENIË

  • Bid om Gods voorziening en om wijsheid voor het drukken van verschillende titels: Betaald met bloed, Hoger = lager, en Waar het hart vol van is.
  • Bid dat het opnemen van 12 video’s met boodschappen van Derek in het Armeens vlot zal verlopen.

DANKPUNT ARMENIË

We danken God dat Hij ons geleid heeft tot het maken van korte videoclips van Dereks boek dat oorspronkelijk als titel Door de Psalmen had. Ze zijn heel populair geworden onder de jongeren in Armenië, en veel gelovigen hebben deze video’s gebruikt als onderdeel van hun dagelijkse overdenkingen.