Shop Doneer

Gods woord als staf

Leestijd: 1 min.
Gisteren lazen we over het voorbeeld van Mozes, die van God de opdracht kreeg om het volk Israël te gaan bevrijden uit de slavernij. Hij leerde dat God Zijn bovennatuurlijke kracht verbindt aan onze staf - Zijn Woord - als we net als Mozes wandelen in gehoorzaamheid.
Als je de rest van dat deel van het boek Exodus bestudeert, dan zie je dat de bevrijding van Israël uit Egypte door die staf tot stand werd gebracht. Elke keer als Mozes God vroeg in te grijpen, strekte hij zijn staf uit en greep God inderdaad in. Het gevolg was dat Mozes in feite farao's gezag over Egypte overnam, via de staf die hij in zijn hand had.
De laatste scene in dit verhaal is de doortocht door de Rode Zee. Toen het water gespleten moest worden, strekte Mozes zijn staf uit en verdeelde het water zich. Toen de achtervolgers, de Egyptenaren, de droge bedding inreden, strekte Mozes opnieuw zijn staf uit. Het water keerde terug en vernietigde de Egyptenaren.
Zo was die herdersstaf het enige middel dat Mozes nodig had voor de taak waar God hem toe geroepen had. Een eenvoudige staf, die Mozes nooit zo belangrijk had gevonden toen hij hem voor het eerst in zijn hand hield.
Als jij een toegewijd christen bent en je gelooft in de waarheid van de Bijbel, dan kan ik je vertellen dat jij ook zo'n staf hebt; de Bijbel zelf! Spreek eens uit over je Bijbel: ,,Dit is mijn staf! Hiermee kan ik alles doen wat God mij opdraagt!"
Het is heel belangrijk dat we ons de immense kracht van Gods Woord realiseren. We hebben te maken met een bovennatuurlijk boek. Net als de staf van Mozes, bevat Gods Woord een kracht die je niet verwacht, als je er voor de eerste keer naar kijkt. Maar wanneer je het principe begint te begrijpen, is de kracht van zijn Woord werkelijk eindeloos.

Vader, geef mij een nieuw besef van de enorme kracht van Uw Woord. Leer mij Uw Woord te gebruiken als een staf, die in elke situatie bovennatuurlijke tussenkomst kan betekenen, en de bovennatuurlijke kracht van Uw Woord effectief maakt. Amen.