Shop Doneer

Gods Woord en Zijn eed

Leestijd: 2 min.

We hebben nu gezien hoe belangrijk en kostbaar hoop is voor een mens. Maar nog belangrijker dan hoop, is volharden in die hoop. Hoop die volhardt, is zeldzaam in deze wereld. Ze is echter ook heel kostbaar, en daarom wil ik er vandaag dieper op ingaan. We kijken naar twee beelden van hoop in het Nieuwe Testament, en wel in Hebreeën 6. Het eerste beeld schetst de hoop als een toevluchtsoord.

Mensen ​zweren​ immers bij Iemand die hoger is dan zijzelf, en de eed, die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. (Hebreeën 6:16-18)

De schrijver van de Hebreeënbrief verzekert ons dat ons vertrouwen op God gebaseerd is op twee onwankelbare, onveranderlijke dingen, namelijk Gods woord en Gods eed. Eigenlijk was het niet nodig dat God ons nog meer gaf dan Zijn Woord, maar Hij wilde volledig garanderen dat wij volle zekerheid zouden hebben, en daarom gaf Hij ons Zijn woord en bekrachtigde dat vervolgens met een eed. Daardoor mogen wij absoluut zeker weten dat God ons niet de zegen zal onthouden die Hij voor ons bestemd heeft. Wat er in dit leven ook op ons afkomt, we mogen zonder twijfel vertrouwen op Gods plan met ons leven. Geen storm, geen situatie, geen macht of kracht, kan ons de zegen ontnemen die God voor ons in het verschiet heeft.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U zowel Uw Woord als Uw eed (Uw belofte) hebt verbonden aan de hoop die ik mag hebben in de Here Jezus. Wat er ook op mij afkomt, ik mag zeker weten dat ik de zegen die U heeft bestemd voor mijn leven, nooit kan ontlopen! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID-AFRIKA

  • Bid dat de bedieningen en bijbelscholen die Dereks onderwijs ontvangen (middels de mega voice solar player en de Fundamenten DVD projecten) het zullen toepassen en delen met anderen.
  • Bid om meer mogelijkheden Dereks onderwijs uit te zenden op radio en TV.
  • Bid dat de nieuwe website veel nieuwe contacten tot gevolg zal hebben.

ZENDINGSBERICHT ZUID-AFRIKA

  • Hope Ramaphosa had de recente verstrekking van 79 ‘Israël’ giftpakketten aan ongeveer 200 Lemba leiders (waaronder 27 voorgangers) uit de provincies Venda en Limpopo georganiseerd. Haar voorganger had zijn grote kerk open gezet voor deze gebeurtenis. Het event werd bijgewoond door DPM Zuid-Afrika directeur Isabel en haar broer Andrew. Andrew had vijf uren gereden om erbij te kunnen zijn.
  • Kortgeleden is een deur geopend om Dereks onderwijs over Israël te delen met een Rabbi uit Johannesburg. Hij is erg onder de indruk en wil helpen met de verspreiding in Zuid-Afrika:

Hartelijk dank voor dit prachtige geschenk. Ik heb al iets van de inhoud gelezen en gezien, en ik ben heel blij dat we vrienden hebben die benadrukken waarom christenen en Joden één moeten zijn in het beschermen van hun gezamenlijke identiteit in God en hun rechtmatige erfenis. We gaan deze video gebruiken bij het onderwijzen van gemeenschappen, tégen de vervangingstheologie, met gebruik van krachtige Bijbelteksten en profetieën. Ik zou graag in de gelegenheid zijn de leiders van DPM te ontmoeten en te leren hoe u de kerken benadert bij het aanbieden van deze leerzame hulpmiddelen.