Shop Doneer

Gods Woord is een spiegel

Leestijd: 2 min.

En de Heer sprak tot Mozes: U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen onderstel, om zich te wassen. En u moet het plaatsen tussen de ontmoetingstent en het altaar, en er water in doen, zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de ontmoetingstent binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heer in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een altijddurende verordening voor hen, voor Aäron en zijn nageslacht, van geslacht op geslacht. (Exodus 30:17-21)

Je had dus de tabernakel en het altaar, en het koperen wasvat stond er tussenin. Je kon niet deelnemen aan de ceremonie zonder gebruik te maken van het wasvat; iedereen die naar de tabernakel wilde, moest zich daar per se in wassen. Wie er toch langs liep zonder zich te wassen, kreeg de doodstraf. Er werd een enorm belang gehecht aan het wasvat. Het wasvat vertegenwoordigt Gods Woord. Verderop in Exodus lezen we:

Verder maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen onderstel, van de spiegels van de samengestroomde vrouwen, die zich verzamelden bij de ingang van de ontmoetingstent. (Exodus 28:8)

Het koper werd gegoten van de koperen spiegels die de Israëlische vrouwen bij zich droegen als ze aanbaden bij de tabernakel. Bedenk dat er in die tijd nog geen glas bestond. De beste spiegels werden gemaakt van zorgvuldig gepolijst koper. We zien hiermee dus drie aspecten van het wasvat:

1. Het werd gegoten van spiegels;

2. Het was gemaakt van koper;

3. Het was gevuld met water.

Elk van deze aspecten zegt iets over van het Woord van God.

Ten eerste is Gods Woord een spiegel
Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die zijn aangeboren gezicht in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. (Jakobus 1:23)

Gods Woord weerspiegelt niet onze uiterlijke, natuurlijke verschijning, maar ze toont ons onze innerlijke, geestelijke conditie. Als je werkelijk wilt weten hoe God naar je kijkt, kijk dan in de spiegel. Hoe meer ik in de Bijbel lees, hoe meer ik mijn eigen onvolmaaktheid, mijn zwakke punten en mijn onwetendheid ga zien. Als je in een spiegel kijkt, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen dat je er niet zo slecht uitziet – dat het best meevalt - en vervolgens weglopen. Of je kunt in actie komen op datgene wat je ziet en de nodige veranderingen en verbeteringen uitvoeren. Wat je ook kiest, Jakobus zegt dat je gezegend zult worden op basis van hoe je ermee omgaat. Het zijn niet de hoorders van Gods Woord die gezegend worden, het zijn de daders; de mensen die handelen naar wat ze over zichzelf zien in de spiegel van Gods Woord.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de spiegel van Gods Woord, die mij laat zien waar in mijn leven aanpassingen nodig zijn, om mijn leven in lijn te brengen met Uw plan voor mij. Ik wijd me toe Heer, om niet alleen een hoorder, maar ook een dader te zijn van Uw Woord. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

RUSLAND

Gods levende Woord wordt nu vertaald in het Russisch. Hier is nu grote vraag naar, want veel gelovigen missen de bijeenkomsten in hun kerk en de gebedsavonden. Bid dat dit boek veel gelovigen zal verenigen en hen zal helpen bij hun dagelijkse tijd van gebed en aanbidding.