Shop Doneer

Gods Woord komt als regen of sneeuw

Leestijd: 3 min.
Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen... (Jesaja 55:10)

Het beeld van regen én sneeuw laat zien dat Gods Woord op verschillende manieren tot ons kan komen. Het kan komen als regen of als sneeuw. Regen dringt onmiddellijk in de aarde, maakt het vochtig en daardoor vruchtbaar. Sneeuw ligt echter op het harde oppervlak van de aarde en doet aanvankelijk niets; het dringt er niet direct in door. Eerst moet de temperatuur veranderen. De zonnewarmte moet doordringen om de sneeuw te doen smelten. Dan pas kan de aarde het ontvangen. Men zegt wel dat gesmolten sneeuw in bepaalde omstandigheden beter is voor de aarde dan gewone regen. Zo is het ook met Gods Woord. Soms komt het als regen en kunnen we het onmiddellijk in ons hart ontvangen. Soms lijkt het echter heel moeilijk door te dringen. We lezen in Johannes 6:60 dat de discipelen zeggen:

Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? (NBV)

Zo is het met sneeuw. Een goede raad: als Gods Woord tot je komt als sneeuw, verwerp het niet. Laat het op je hart liggen en wacht tot de zon van Gods liefde en genade opkomt en de sneeuw doet smelten. Dan zal je hart het kunnen ontvangen. Soms komt Gods Woord dus als regen, soms als sneeuw. Maar hoe het komt, als we op de juiste manier reageren, dan zal het altijd Gods wegen en gedachten aan ons bekend maken.

Gebed van de dag

Heer, ik herken zo dat soms als ik uw Woord lees, daar nog niet direct iets mee kan. Toch berg ik het in mijn hart en maak de toewijding uw Woord nooit te verwerpen, zodat ik niet tegen U zondig, maar uw Woord op lange termijn toch zijn kracht en effect in mijn leven zal hebben.

Boeken over Gods Woord

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God, dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over Gods Woord en hoe je Zijn plan met je leven kunt ontdekken? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Het boek Gods Woord, kracht en gezag vertelt over de rijkdom van Gods Woord, dat ook in jouw leven krachtig kan werken!
  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • De proclamatiekaartenset Gods Woord kun je gebruiken om de kracht, werking en jouw gehoorzaamheid eraan te proclameren!
  • Wij mogen ook onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie van Gods Woord. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.