Shop Doneer

Gods Woord maakt levend

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 94

Gods Woord maakt levend
Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen. Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.
(Psalm 119:49-50)
Heb je wel eens tijden meegemaakt waarin jij God aan iets herinnerde? De psalmist zegt hier: ‘Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen’.
Weet je, God geeft ons beloften. Soms komen ze rechtstreeks naar ons toe vanaf de bladzijden van Zijn Woord, de Bijbel. Soms geeft God ze aan ons op een andere manier. Dat kan zijn via een situatie, of door een opmerking of actie van een medechristen. Maar op de één of andere manier stelt God Zich ons ter beschikking door middel van Zijn beloften.
En die zijn ons gegeven opdat we hoop en troost zouden hebben. Ze zijn gegeven om ons te vernieuwen. De psalmist zegt: ‘Uw belofte heeft mij levend gemaakt – heeft me vernieuwd’.
Dus, als je een belofte van God krijgt, houd die dan vast, laat de belofte je niet ontglippen, laat haar niet uit je gedachten verdwijnen, vergeet haar niet. En dat niet alleen: je hebt ook het recht om God eraan te herinneren.
Je mag tegen God zeggen: God, in Uw Woord zegt U dit-en-dat. Ik vertrouw op dat Woord, en ik vraag U het waar te maken. Het woord dat mij hoop geeft, het woord dat mij troost geeft, ook in tijden dat ik het heel moeilijk heb. Heer, ik houd dit woord nu naar U omhoog. Ik geloof dat U trouw bent en dat U nog nooit een belofte hebt gedaan die U niet vervult.
Dank U God, dat ik U aan Uw beloften mag herinneren. Opnieuw neem ik de beloften in gedachten die U mij gedaan hebt, op basis van Uw Woord en mijn liefdesrelatie met U. Wat ben ik U dankbaar Heer, dat U altijd trouw bent aan Uw Woord en aan alles wat U heeft beloofd. Amen.