Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Godsvrucht te midden van goddeloosheid

Leestijd: 2 min.

Gisteren sloten we af met een tekst uit 1 Timotheüs 4:7-8:

Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.

Wat betreft de periode waarin wij leven, waarschuwt de Bijbel ons in 2 Petrus 3:11 dat er in het laatst van de dagen een speciale extra behoefte zal zijn aan godsvrucht:

Als deze dingen zullen dus allemaal vergaan (de wereld zoals wij die kennen), hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht...

In de brief van Judas krijgen we het tegengestelde te zien: een beeld van mensen die in de laatste dagen helemaal in beslag genomen worden door deze wereld:

Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. (vers 14 en 15)

Welk woord komt vier keer voor? Goddeloos. Wat is daarom het meest opvallende kenmerk van het einde van deze tijd? Goddeloosheid. Leef je al lang genoeg binnen je cultuur om tijdens jouw leven een enorme toename van goddeloosheid te zien? Ik denk dat je deze vraag waarschijnlijk bevestigend zult moeten beantwoorden. Te midden van de goddeloosheid moeten wij de godsvrucht beoefenen. We moeten vastbesloten zijn ánders te willen zijn. En dat vereist oefening.

Laten we als afsluiting van dit thema persoonlijk aan de Heer vertellen dat we bereid zijn die stap te zetten.

Gebed van de dag

Vader, ik wil dat de godsvrucht op een veel duidelijker manier in mijn leven aanwezig is. Ik wil Uw karakter en aanwezigheid vertegenwoordigen bij de mensen om me heen. Ik besluit nu om de noodzakelijke 'oefeningen' te gaan doen om dat te zien gebeuren. Help me alstublieft en versterk me nu ik deze stap zet. In Jezus' Naam. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.