Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Godsvrucht te midden van goddeloosheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
De vijfde bouwsteen: Godsvrucht
Wat betreft de periode waarin wij leven, waarschuwt de Bijbel ons in 2 Petrus 3:11 dat er in het laatst van de dagen een speciale extra behoefte zal zijn aan godsvrucht:
Als deze dingen zullen dus allemaal vergaan (de wereld zoals wij die kennen), hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht...
In de brief van Judas krijgen we het tegengestelde te zien: een beeld van mensen die in de laatste dagen helemaal in beslag genomen worden door deze wereld:
Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. (vers 14 en 15)
Welk woord komt vier keer voor? Goddeloos. Wat is daarom het meest opvallende kenmerk van het einde van deze tijd? Goddeloosheid. Leef je al lang genoeg binnen je cultuur om tijdens jouw leven een enorme toename van goddeloosheid te zien? Ik denk dat je deze vraag waarschijnlijk bevestigend zult moeten beantwoorden. Te midden van de goddeloosheid moeten wij de godsvrucht beoefenen. We moeten vastbesloten zijn ánders te willen zijn. En dat vereist oefening.
Laten we als afsluiting van dit thema persoonlijk aan de Heer vertellen dat we bereid zijn die stap te zetten:


Vader, ik wil dat de godsvrucht op een veel duidelijker manier in mijn leven aanwezig is. Ik wil Uw karakter en aanwezigheid vertegenwoordigen bij de mensen om me heen. Ik besluit nu om de noodzakelijke
'oefeningen' te gaan doen om dat te zien gebeuren. Help me alstublieft en versterk me nu ik deze stap zet. In Jezus' Naam. Amen.